Τουριστικός Συνοδός : Απασχόληση στη «βαριά» βιομηχανία της χώρας

Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων : Προοπτικές σε ένα Σύγχρονο Πολιτιστικό Κόσμο Αλλαγών

Τα Επαγγέλματα του Μέλλοντος

The Development of Employee Skills as a Factor of Innovation and Progress for Modern Businesses

ADDUPT Project – From Glass Ceilings to Green Houses: More Women Are Needed in Green Industry

Η Καλλιέργεια Δεξιοτήτων των Ανέργων μέσα από τη Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης

Η Συμβολή Της Κατάρτισης Στην Ανάπτυξη Του Ανθρώπινου Δυναμικού

ADDUPT Project – Investing in green industry can help keep sustainability momentum in Europe

Επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Διοίκησης Τροφίμων και Ποτών (F&B Management)

Ανακαλύπτοντας ξανά την τέχνη του παραδοσιακού ξυρίσματος για τους σύγχρονους άνδρες: Ένα διαχρονικό τελετουργικό.

ADDUPT Project – The Green Transition and the Western Balkans

Πέμπτη 18/04/24 – Hμερίδα με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Πώς συμβάλλει στην εξέλιξη της κοινωνίας».