Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης, ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining  αναζητά την ένταξη υποψήφιων συνεργατών στο Ανθρώπινο Δυναμικό του.  

Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining  με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων αναζητά υποψήφιους συνεργάτες, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους ή να πραγματοποιήσουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα σε ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.  

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες εργασίας που προσφέρονται: