Νέα
Τμήματα
κάθε μήνα

Σεμινάρια Επαγγελματιών!

Τα Σεμινάρια Επαγγελματιών είναι εξειδικευμένα σεμινάρια, που απευθύνονται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις στο ακτικείμενο της εργασίας τους. Επιπλέον, συμβάλλουν στην καλύτερη και αποδοτικότερη ανεύρεση εργασίας. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining κατέχει έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ουσιαστική και αποτελεσματική εκπαίδευση των επαγγελματιών. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων δίνεται Βεβαίωση παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Γιατί euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις