Νέα
Τμήματα
κάθε μήνα

Σεμινάρια Επαγγελματιών!

Τα Σεμινάρια Επαγγελματιών αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και συμβάλουν στην καλύτερη και αποδοτικότερη ανεύρεση εργασίας. Ο όμιλος της EUROTraining Α.Ε κατέχει έμπειρο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ουσιαστική εκπαίδευση των επαγγελματιών. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων δίνεται Βεβαίωση παρακολούθηση του σεμιναρίου από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 της EUROTraining.

Γιατί euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις