Εθνικά
προγράμματα!

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining διαθέτει πολυετή εμπειρία στην σχεδίαση, προετοιμασία και υλοποίηση Εθνικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Έχει υλοποιήσει πλήθος έργων στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, ενώ υποστηρίζει ενεργά τη σχεδίαση δράσεων για την τρέχουσα περίοδο 2021 – 2027.  Το εξειδικευμένο δυναμικό του Οργανισμού διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την διαχείριση όλων των φάσεων ανάπτυξης και υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων (σχεδιασμός, ωρίμανση, διεκδίκηση χρηματοδότησης, υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων), ενώ παρέχει στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνεργαζόμενους οργανισμούς. Έχοντας διαγράψει μια πορεία πλέον των 20 ετών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Ενηλίκων ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining, έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών όπως Υπουργεία, ΟΤΑ, Γενικές Γραμματείες, Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό ο Οργανισμός μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δημιουργούμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό, τόσο σε συμβατική μορφή για χρήση σε δια ζώσης εκπαίδευση όσο και σε ψηφιακή για απομακρυσμένη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Το υλικό αυτό φροντίζουμε να είναι πάντα προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε συνεργάτη μας. Διαθέτουμε τα πλέον σύγχρονα συστήματα λογισμικού για την παραγωγή μοντέρνου, καλαίσθητου, διαδραστικού, υψηλής εκπαιδευτικής αξίας, εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε, ότι ο Οργανισμός μας, πιστεύοντας έμπρακτα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς έχει αναπτύξει την κατάλληλη τεχνογνωσία και έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα πλέον διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας, επιτρέποντας την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και συμμετοχής στα προγράμματα μας, και σε Άτομα με Αναπηρία.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί euroTRAINING?

Η ΕUROTraining A.E διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους

Στα προγράμματα συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University, Aachen University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα.

About

Το Νοέμβριο του 2014, το EUROTraining ως συντονιστής εταίρος σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σπουδαστές και καθηγητές του EUROTraining συντάσσουν το πρόγραμμα ArtS http://arts-project.eu, που εγκρίνεται από την Κομισιόν και προσδίδει σε περισσότερους από 1.000 εκπαιδευόμενους γνώση, δεξιότητες και πιστοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οργανισμοί παροχής επαγγελματικής κατάρτισης
Κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς
Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
Κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”
Φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών

Σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Newsfeed

Latest