Νέα
Τμήματα
κάθε μήνα

Σεμινάρια Security

Στόχος των σεμιναρίων Security είναι η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε μια μεγάλη γκάμα σεμιναρίων

Μέσα από τον κύκλο επαγγελματικών σεμιναρίων θα λάβεις όλα τα απαραίτητα εφόδια και την εμπειρία για μια άμεση επαγγελματική αποκατάσταση σε όποιο τομέα φύλαξης και αν επιλέξεις.

Σε όλη την διάρκεια των σπουδών σου θα σου δοθεί η δυνατότητα να κάνεις πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας προκειμένου να αισθανθείς την πίστη και την ασφάλεια ότι μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα της ασφάλειας που έχεις διδαχθεί. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου θα έχεις λάβει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Γιατί euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις