Νέα
Τμήματα
κάθε μήνα

Ο οργανισμός EUROTraining συμμετέχει στη διεκπεραίωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ

Τα προγράμματα αυτά είναι ένας πόρος τον οποίο καταβάλλουν οι εργοδότες για τις περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων, ενώ τα χρήματα συγκεντρώνονται στον ΟΑΕΔ  ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους. Τα χρήματα του προγράμματος, είναι το 0,24% των μικτών αποδοχών του εργαζόμενου και καταβάλλονται στο ΙΚΑ μαζί με τις εισφορές που οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης. Τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση όσων εργαζομένων ασφαλίζονται μέσω ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση (δημόσια ή ιδιωτική) έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον Ο.Α.Ε.Δ. τα χρήματα που έχει καταβάλει για να τα χρησιμοποιήσει για εκπαίδευση ή κατάρτιση όσων εργαζόμενων έχει ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε και συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος, ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προγράμματα ΛΑΕΚ.

Γιατί euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις