2 ΈτηΣπουδών

Επαγγέλματα Υγείας!Σε συνεργασία με κορυφαίες επιχειρήσεις της αγοράς και νούμερο 1 σε Ευρωπαϊκά προγράμματα!

Αναγνωρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα της Υγείας το ιδιωτικό ΙΕΚ EUROTraining έχει διαμορφώσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που  ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι σπουδαστές στα Επαγγέλματα Υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορα αντικείμενα αναφορικά με τη υγεία, να εκπαιδευτούν υπό την επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σε διάφορα συνεργαζόμενα κέντρα. Με τον τρόπο αυτό θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και την εμπειρία, ώστε να ασχοληθούν με το επάγγελμα που επιθυμούν.

Αναγνωρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη του τομέα της Υγείας το ιδιωτικό ΙΕΚ EUROTraining έχει διαμορφώσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που  ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι σπουδαστές στα Επαγγέλματα Υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορα αντικείμενα αναφορικά με τη υγεία, να εκπαιδευτούν υπό την επίβλεψη του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σε διάφορα συνεργαζόμενα κέντρα. Με τον τρόπο αυτό θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και την εμπειρία ,ώστε να ασχοληθούν με το επάγγελμα που επιθυμούν.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί euroTRAINING?

Το EUROTraining διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΕΚ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες

Στα προγράμματα συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University, Aachen University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα.

Το Νοέμβριο του 2014, το EUROTraining ως συντονιστής εταίρος σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, σπουδαστές και καθηγητές του EUROTraining συντάσσουν το πρόγραμμα ArtS http://arts-project.eu, που εγκρίνεται από την Κομισιόν και προσδίδει σε περισσότερους από 1.000 εκπαιδευόμενους γνώση, δεξιότητες και πιστοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις