Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining

O Εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining AE δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επαγγελματικής κατάρτισης από το 2000. Η εταιρεία το 2006 εγγράφηκε στο Ειδικό Μητρώο Μ.Κ.Ο του Υπουργείου Εξωτερικών με κωδικό 419 ενώ το 2008 η νομική της μορφή μετατράπηκε από αστική μη κερδοσκοπική σε ανώνυμη εταιρεία. Σήμερα αποτελείται από το ΙΕΚ & το ΚΔΒΜ EUROTRAINING.

Το ΙΕΚ EUROTraining είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό ιδιωτικό ΙΕΚ, με άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόγραμμα σπουδών, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει δύο πιστοποιημένες δομές στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο αντίστοιχα.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining έχει υλοποιήσει και υλοποιεί εκατοντάδες ευρωπαϊκά, εθνικά συγχρηματοδοτούμενα, επιδοτούμενα, αλλά και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης σε μία ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων.

Διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Οργανισμών, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες. Στα προγράμματα συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως τα: Coventry University, Aachen University, Politecnico di Milano, Universitat Pompeu Fabra και άλλα. Το Νοέμβριο του 2014, η EUROTraining ως συντονιστής εταίρος σχήματος 12 Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων πιστοποίησης, ανακηρύσσεται 1ο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

Ειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Πληροφορική
  • Αγροτικά Επαγγέλματα
  • Τουρισμός και Παροχή Υπηρεσιών
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Παιδαγωγικά και
  • Τεχνικά και Μεταφορών.

Αποστολή και Στόχοι

Αποστολή της EUROTraining είναι να συνδράμει στην ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχοι μας είναι:

Η απόκτηση και ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων και εργαζομένων όπως αυτά προκύπτουν από την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των τεχνολογικών αλλαγών στην αγορά εργασίας μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες μέσα από τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και της on line πληροφόρησης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Η προώθηση και ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με τη παροχή συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και με εξατομικευμένες ενέργειες.

Η προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρωταρχική μέριμνα της εταιρείας EUROTraining είναι το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς αυτό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής – αξιολόγησης- και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εταιρείας για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης.

Η EUROTraining στελεχώνεται από μόνιμο διοικητικό προσωπικό το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και τεχνογνωσία. Ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων της εταιρίας (πάνω από το 50%) είναι απόφοιτοι Ανωτάτης εκπαίδευσης και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών (70%) είναι γυναίκες.

Η EUROTraining προσφέρει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές ίσης μεταχείρισης. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα από τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα πλήθος εξωτερικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών που μαζί με το διοικητικό προσωπικό αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Υποδομές

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining διαθέτει πιστοποιημένες Δομές Εκπαίδευσης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο με σύγχρονα διαμορφωμένους χώρους εκπαίδευσης, συνολικού εμβαδού 907,16 και πλήρως εξοπλισμένους με εποπτικά μέσα, υπολογιστές, αναβαθμισμένο software και hardware και υπηρεσίες Internet.

About