Νέα
Τμήματα
κάθε μήνα

Σεμινάρια στον τομέα των Παιδαγωγικών!

Ο οργανισμός EUROTraining έχει διαμορφώσει μια πληθώρα παιδαγωγικών σεμιναρίων, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα επαφής με νέες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεθόδους για την καλύτερη γνώση της παιδικής και εφηβικής φύσης. Τα σεμινάρια αυτά των παιδαγωγικών και της παιδοψυχολογίας απευθύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται ν’  ασχοληθούν ή πρόκειται ν’ ασχοληθούν με την εκπαίδευση παιδιών, αλλά και σε παιδαγωγούς οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είτε ν’ ασχολούνται με την εκπαίδευση, είτε να θέλουν να επεκτείνουν τις καλλιτεχνικές σπουδές τους εντάσσοντας σε αυτές εκπαιδευτικές προοπτικές. Τέλος, ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι γονείς ή μέλλοντες γονείς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες παιδαγωγικές δεξιότητες.

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
Γιατί euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About