Στο πλαίσιο του VIRTUS αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο, πλήρως λειτουργικό ψηφιακό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο παρέχει πιστοποιημένα μαθήματα στους εξής σημαντικούς κλάδους: 1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας, 2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Απώτερος στόχος του Έργου είναι η βελτίωση των περιφερειακών δυνατοτήτων ανάπτυξης και η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

⸻ 2016-2017

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμες

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια