Αναγνωρισμένο Κρατικό Δίπλωμα

Το Δίπλωμα που αποκτάται αποφοιτώντας από το ΙΕΚ euroTRAINING είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό ως Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επιπέδου 4, (Ν. 4186/2013, άρθρο 25, παρ.1ε).