Το ATTRACT-VET έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χρήση των υπαρχόντων εργαλείων διαφάνειας για τα προσόντα (EQF), τις ακαδημαϊκές μονάδες (ECVET) και τη διασφάλισης της ποιότητας (EQAVET). Με αυτό τον τρόπο εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται το επίπεδο της ποιότητας, της αριστείας και της ελκυστικότητας των Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή κινητικότητα του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

⸻ 2015-2017

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμες

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια