Το ComMent αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση τη σύζευξη των τομέων της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αντλώντας και από τους τρεις αυτούς τομείς, το ComMent συνιστά ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως κοινωνικοί επιχειρηματίες στον χώρο της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

⸻ 2014-2017

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμες

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια