Το SouthZEB στοχεύει στην επιτάχυνση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν για την αναδιατύπωση της EPBD (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων), σχετικά με τη σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων. Το έργο φέρνει σε επαφή επαγγελματίες, φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικούς, και αρχές πιστοποίησης σε μια μοναδική πλατφόρμα e-learning, όπου παρέχεται πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία προσομοίωσης και εξ αποστάσεως μαθήματα.

⸻ 2016-2017

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμες

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια