Το space4cocreate στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου, ανοιχτού μοντέλου, καθώς και σχετικής μεθοδολογίας και εργαλείων, που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Βάσει αυτών οι νέοι του κλάδου θα αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ενισχύοντας τη νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και υποστηρίζοντας τις συνέργειες μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού τομέα.

⸻ 2016-2018

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος δεν είναι πλέον διαθέσιμες

Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια