Σπούδασε Στέλεχος Λογιστηρίου!

Η επιστήμη της Διοίκησης και Οικονομίας είναι εκείνη που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων και κλάδων και συναντάται στην καθημερινή ζωή, μέσω της επαφής με τους επαγγελματίες της, οι οποίοι εκτείνονται από managers και οικονομικούς επιστήμονες μέχρι λογιστές και φοροτεχνικούς. Είναι η επιστήμη που βοηθά στην επίλυση καθημερινών πρακτικών ζητημάτων, από την ολοκλήρωση μιας φορολογικής δήλωσης μέχρι την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων. Ο επαγγελματίας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου καλείται να εφαρμόσει το σύνολο των γνώσεων που έχει λάβει και με σύμμαχο την τεχνολογία και τα νέα μέσα που του προσφέρει, να βρίσκει λύσεις και έξυπνους τρόπους επίλυσης λογιστικών – φορολογικών ζητημάτων, ακολουθώντας πάντα  τους κανόνες της ελληνικής φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Οι τομείς με τους οποίους ασχολείται ένας επαγγελματίας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου είναι πολλοί, από τη μελέτη στατιστικών δεδομένων, τη σύνταξη και ανάλυση πινάκων και γραφικών παραστάσεων, τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών σχετικών με το λογιστήριο, την τήρηση λογιστικών βιβλίων και συναφών καταστάσεων.

Η σύγχρονη εποχή και οι συνεχείς αναθεωρήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, ειδικά στον φορολογικό ασφαλιστικό τομέα, μετατρέπει σε απαραίτητη την δημιουργία δεσμών απόλυτης εμπιστοσύνης με έναν επαγγελματία του κλάδου. Ένα έμπειρο Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου καλείται να αναλάβει τις προσωπικές και επαγγελματικές υποθέσεις των πελατών, να ενημερώνεται για κάθε νέα αλλαγή και προσθήκη στους ήδη υπάρχοντες κανόνες, να είναι σε μια μόνιμη εγρήγορση και να χρησιμοποιεί τη φαντασία και την κριτική του ικανότητα στον απόλυτο βαθμό.
Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, βέβαια, προσφέρει ένα σύνολο διευκολύνσεων που κάνουν το πρακτικό μέρος της δουλειάς πιο εύκολο. Γι’ αυτό το λόγο, ο επαγγελματίας καλείται να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και να εκπαιδεύεται πάνω σε κάθε νέα εφαρμογή και software που θα αναβαθμίσει ποιοτικά το αποτέλεσμα της δουλειάς του.

Στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ΙΕΚ EUROTraining προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης, δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες του τομέα, που μπορούν να σε διδάξουν όλες τις επιστημονικές μεθόδους που θα σε διαπλάσουν σε ένα εξαίρετο Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου.

 • Γίνε στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου, λαμβάνοντας τις γνώσεις σου από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.
 • Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που σε οδηγεί σε υψηλόμισθες θέσεις εργασίας.
 • Απόκτησε γνωριμίες με κορυφαίες εταιρίες, μέσω της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πρακτικής που παρέχουμε.
 • Παρακολούθησε οποιοδήποτε σεμινάριό μας με προνομιακή έκπτωση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και το βιογραφικό σου.

Πληροφορίες Ειδικότητας

Η ειδικότητα Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου ανήκει στην επαγγελματική ομάδα προσανατολισμού «Διοίκησης και Οικονομίας». Πρόκειται για έναν ειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος μπορεί να παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που πηγάζουν από την λογιστική επιστήμη και συνάδουν με την άριστη γνώση της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. Οι γνώσεις του, θα του επιτρέπουν να αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ, επανδρωμένο με ένα σύνολο δεξιοτήτων, από την αρχειοθέτηση και οργάνωση λογιστικών εγγράφων μέχρι τη συναλλαγή με δημόσιους λογαριασμούς και φορείς και την εφαρμογή λογιστικών και φορολογικών αρχών.

Ο σπουδαστής διδάσκεται πώς να χειρίζεται έναν σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό γραφείου, να ελέγχει τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων, δελτίων αποστολής και άλλων στοιχείων, να εφαρμόζει σωστά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και τη νομοθεσία που αφορά στη φορολογία, στο εργατικό και εμπορικό Δίκαιο αλλά και στην κοινωνική ασφάλιση. Θα αποκτήσει επαγγελματική τριβή και εμπειρία λαμβάνοντας μέρος σε έρευνες και καταθέτοντας τις δικές του προτάσεις για την εποικοδομητική διαχείριση χρηματικών πόρων και την εύρεση λύσεων σε ζητήματα διοικητικής και οικονομικής φύσης.

Ο απόφοιτος θα έχει αποκτήσει στο οπλοστάσιο των ικανοτήτων του μια σημαντική βάση εξειδικευμένων γνώσεων της Λογιστικής επιστήμης καθώς και χειρισμού λογιστικών προγραμμάτων και software που θα του επιτρέπουν μια ποιοτική ένταξη στον επαγγελματικό χώρο και την ανάληψη ευθυνών κάθε τύπου. Μέσω της εκπαιδευτικής οδού θα είναι έτοιμος να αναλάβει και να φέρει εις πέρας τεχνικές διαδικασίες ακολουθώντας τους κανόνες της ελληνικής φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας αλλά και να διαχειρίζεται τη χρηματοοικονομική διοίκηση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

ΕΜΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους όλων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η συνολική διάρκειά της είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Από την Πρακτική Άσκηση απαλλάσσονται οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται.

Η πρακτική άσκηση, με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ημερομισθίου, η οποία καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι εδώ για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντά, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους και να εξελίσσονται επαγγελματικά και προσωπικά διαρκώς. Στο δίκτυο του γραφείου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται συστηματικά μαζί μας για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μας. Ακόμη, οι εν λόγω επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται την εκπαίδευση του προσωπικού τους και υλοποιούν μαζί μας προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης δυναμικού.

Οι έμπειροι καθηγητές της ειδικότητας  Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

Ά Εξάμηνο

 • Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Β΄Εξάμηνο

 • Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ΄Εξάμηνο

 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιριών
 • Λογιστική Κόστους Ι,ΙΙ
 • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι,ΙΙ
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Λογιστικές Εφαρμογές Ι,ΙΙ
 • Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ' Εξάμηνο

 • Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσία (Η/Υ)
 • Λογιστική κόστους Ι,ΙΙ
 • Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets- H/Y)
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι,ΙΙ
 • Λογιστικές Εφαρμογές Ι,ΙΙ
 • Φορολογία Κεφαλαίου – Κίνητρα Επενδύσεων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Οι σπουδές στο τμήμα Στελέχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου στο ΙΕΚ EUROTraining διασφαλίζουν την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών με γνώσεις, συνείδηση και εφόδια που διασφαλίζονται μέσω του συνδυασμού της σωστής εκπαίδευσης με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στο ΙΕΚ EUROTraining οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να φοιτούν σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, ερχόμενοι σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας πλήρως κλιματιζόμενες, ενισχυμένες με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές λογισμικού.
 • Διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας και projectors
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και software.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου ως Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων/Marketing μπορείς να κάνεις την πρακτική σου άσκηση, στους καλύτερους συνεργαζόμενους φορείς, με τους οποίους έχει εξασφαλίσει συνεργασία το ΙΕΚ EUROTraining:

 • GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε.
 • JUMBO
 • TASTY FOODS
 • EMRON (Συμβουλευτική Εταιρεία)
 • EUROCERT A.E.
 • PRAKTIKER
 • ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.
 • ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.
 • VFA (Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας)
 • COFFEE REPUBLIC SA
 • ΣΑΡΑΝΤΗΣΑ.Β.Ε.Ε

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το ΙΕΚ EuroTraining θα είναι δίπλα σου και μετά το πέρας των σπουδών σου, για να σε συμβουλεύει και να σε καθοδηγεί. Το επάγγελμα του Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και η απορρόφηση πραγματοποιείται σε μια πληθώρα επιλογών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς
 • Στον τομέα Εμπορίου, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 • Λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
 • Βιομηχανίες
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας.
info
Image Gallery Εργαστηρίων
Photos
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
Γιατί στη euroTRAINING?

Oλοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης, δίπλα στους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους!

Το ΙΕΚ EUROTraining είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό ιδιωτικό ΙΕΚ, με άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόγραμμα σπουδών. Ταυτόχρονα διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες και με συμμετοχή μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

About

Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που θα σου ανοίξει τις πόρτες σε μεγάλες εταιρίες ή την πόρτα της δικής σου επιχείρησης.

Είναι το 1o Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων άμεσα χρηματοδοτούμενα από τις Βρυξέλες.

Οι απόφοιτοί της EUROTraining μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα 28 συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.