Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χωρών

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Bάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα ή σύγχρονα.

Έλα κι εσύ στο Ιδιωτικό ΙΕΚ EUROTraining και:

 • Γίνε Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, μαθαίνοντας τα μυστικά του επαγγέλματος από έμπειρους Εκπαιδευτές
 • Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα
 • Γίνε γνωστός σε μεγάλα Ιδιωτικά Μουσεία & Πινακοθήκες
 • Επίλεξε οποιοδήποτε σεμινάριό μας, κάνε την εγγραφή σου με προνομιακή έκπτωση και  εμπλούτισε τις γνώσεις και το βιογραφικό σου

Ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  προστατεύει τα μνημεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα έργα τέχνης, τα πολιτιστικά αγαθά, τις συλλογές, τα εκθέματα  και εν γένει  την περιουσία των μουσείων και των αρχαιολογικών  χώρων, από πράξεις και καταστάσεις  οι οποίες  θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τους ή/και από την πιθανότητα μερικής ή /και συνολικής απώλειας τους.

Επίσης, ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων  επιτηρεί τους  χώρους  τις ώρες που είναι ανοικτοί για το κοινό. Με ευγένεια και διακριτικότητα μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων επίσκεψης, την ασφαλή περιήγηση και παραμονή των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Η φύλαξη στους χώρους των εκθέσεων έχει επίσης ως στόχο τη διατήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και την πρόληψη για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο φύλακας ελέγχει τη ροή των επισκεπτών στις αίθουσες του μουσείου, ώστε να μην συσσωρευτεί υπερβολικός αριθμός επισκεπτών και δημιουργηθούν προβλήματα αφενός στην κυκλοφορία των ίδιων των επισκεπτών και αφετέρου στην περιουσία  των ίδιων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.  Επίσης,  ο φύλακας μεριμνά για τις συνθήκες κλιματισμού  και φωτισμού οι οποίες πρέπει να επικρατούν στους εκθεσιακούς χώρους,  σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί.

Επιπλέον, έργο του είναι η υποδοχή-καλωσόρισμα, ο έλεγχος αποσκευών, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών στο ταμείο, βεστιάριο, πωλητήριο, στους εκθεσιακούς και τους αρχαιολογικούς  χώρους και στο  περιβάλλοντα χώρο του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης η παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων και πληροφοριών για θέματα λειτουργίας των χώρων όπως και η παροχή διευκρινιστικών παρατηρήσεων για τον προσανατολισμό  των επισκεπτών στο χώρο .

Ως προς την άσκηση του φυλακτικού του έργου ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχιφύλακα ή/και του υπεύθυνου αρχαιολόγου, του επιμελητή ή άλλου επιστημονικού υπεύθυνου. Συμμετέχει δε, σε προληπτικούς  ελέγχους αλλά και στον τακτικό έλεγχο των αποθηκευτικών χώρων για το αν ισχύουν οι σωστές συνθήκες προληπτικής συντήρησης, συνήθως μαζί με τον υπεύθυνο συλλογών, τον υπεύθυνο αποθήκης και το συντηρητή  και στον έλεγχο για το αν τηρούνται οι σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, αερισμού σε όλους τους χώρους, καθώς και για το εάν παρατηρούνται τρωκτικά, έντομα, μικροοργανισμοί και αλλοιώσεις των αντικειμένων.

Επιβλέπει τη διαδικασία συσκευασίας και μεταφοράς αντικειμένων που πρόκειται να εξέλθουν του μουσείου, καθώς και τη διαδικασία εισόδου αντικειμένων στο μουσείο και της αποσυσκευασίας τους. Επιβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς ενός αντικειμένου εντός του μουσείου, π.χ. από τον εκθεσιακό χώρο στην αποθήκη ή στο εργαστήριο συντήρησης ή στο χώρο μελέτης και επιβλέπει τη διαδικασία ανοίγματος και κλειδώματος των προθηκών από τον επιμελητή ή το συντηρητή του μουσείου για να αποσυρθεί ή να προστεθεί κάποιο αντικείμενο.

 

ΕΜΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους όλων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η συνολική διάρκειά της είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Από την Πρακτική Άσκηση απαλλάσσονται οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται.

Η πρακτική άσκηση, με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ημερομισθίου, η οποία καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι εδώ για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντά, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους και να εξελίσσονται επαγγελματικά και προσωπικά διαρκώς. Στο δίκτυο του γραφείου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται συστηματικά μαζί μας για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μας. Ακόμη, οι εν λόγω επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται την εκπαίδευση του προσωπικού τους και υλοποιούν μαζί μας προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης δυναμικού.

 • Αγγλικά ή Γαλλικά
 • Ιστορία Τέχνης
 • Περιβαλλοντική Αγωγή - Οικολογία
 • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη
 • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα
 • Ιστορία & Υλικός Πολιτισμός
 • Στοιχεία Μουσειολογίας
 • Τουριστική Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
 • Τεχνική Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα
 • Αρχές Προληπτικής Συντήρησης
 • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
 • Διαχείριση Συλλογών - Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης
 • Υγιεινή - Πρώτες Βοήθειες
 • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Το ΙΕΚ EUROTraining, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα επαγγελματικά εργαστήρια, διασφαλίζοντας στους σπουδαστές του, ευχάριστη και ποιοτικά ανώτερη κατάρτιση.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Τομείς απασχόλησης

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού σε χώρους δηλαδή εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM), όπως:
 • Αρχαιολογικοί χώροι
 • Μουσεία όλων των ειδών
 • Μονές και Ιεροί Ναοί
 • Πινακοθήκες
 • Γλυπτοθήκες
 • Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους
 • Βιβλιοθήκες
 • Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων
 • Αστεροσκοπεία
 • Πλανητάρια
 • Ενυδρεία
  Β. Στον ιδιωτικό τομέα :
 • Ιδιωτικά Μουσεία
 • Ιδιωτικές Πινακοθήκες
 • Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων
info
Image Gallery Εργαστηρίων
Photos
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί στη euroTRAINING?

Oλοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης, δίπλα στους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους!

Το ΙΕΚ EUROTraining είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό ιδιωτικό ΙΕΚ, με άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόγραμμα σπουδών. Ταυτόχρονα διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες και με συμμετοχή μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

About

Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που θα σου ανοίξει τις πόρτες σε μεγάλες εταιρίες ή την πόρτα της δικής σου επιχείρησης.

Είναι το 1o Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων άμεσα χρηματοδοτούμενα από τις Βρυξέλες.

Οι απόφοιτοι της EUROTraining μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα 28 συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.