Διακοσμητής/Interior Designer!

Γιατί να γίνω Διακοσμητής/Interior Designer; Aν αναλύσουμε τη λέξη διακόσμηση ετυμολογικά θα δούμε ότι αποτελείται από την λέξη «κόσμος» που σημαίνει «τάξη-οργάνωση» και την πρόθεση «δια». Αν το δούμε όλο μαζί σημαίνει «διάταξη» με την έννοια της «τακτοποίησης», της εύρυθμης και αρμονικής τοποθέτησης των πραγμάτων σε έναν χώρο.

H διακοσμητική είναι η τέχνη που ασχολείται με την ανανέωση της διακόσμησης εσωτερικών χώρων. Η διακοσμητική ή η εσωτερική αρχιτεκτονική όπως είναι γνωστή, αποτελεί την «ψυχή», το εσωτερικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής και κατατάσσεται στις εφαρμοσμένες τέχνες. Η διακόσμηση στην ουσία είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος διαβίωσης ενός ή περισσότερων ανθρώπων, προσπαθώντας να συνδυαστεί ισορροπημένα η αισθητική με την λειτουργικότητα.

Γίνε κι εσύ ένας επαγγελματίας διακοσμητής και μάθε να εκφράζεις δημιουργικά το ταλέντο και τη φαντασία σου.

 • Κατάκτησε τα μυστικά της τέχνης της διακοσμητικής, από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.
 • Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που σε οδηγεί σε εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας και στην δυνατότητα έναρξης της δικής σου επιχείρησης.
 • Απέκτησε γνωριμίες στο χώρο του Interior Design μέσω της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πρακτικής που σου παρέχουμε.
 • Δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο book εργασιών, με το οποίο θα έχεις ένα πλήρες βιογραφικό, προβάλλοντας στον υποψήφιο εργοδότη σου την πραγματική σου αξία.
 • Επίλεξε οποιοδήποτε σεμινάριό μας, κάνε την εγγραφή σου με προνομιακή έκπτωση και  εμπλούτισε τις γνώσεις και το βιογραφικό σου

Πληροφορίες Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων» ανήκει στον τομέα: «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» και στην ομάδα προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών». Ο διακοσμητής συνήθως στελεχώνει τεχνικά γραφεία μελετών και κατασκευών και διακρίνεται για την αισθητική αντίληψή του, για την άρτια κατάρτισή του στον τεχνικό σχεδιασμό αλλά και την επίβλεψη υλοποίησης της διαμόρφωσης και κατασκευής χώρων και αντικειμένων.

Ο σπουδαστής της ειδικότητας Διακοσμητής/Interior Designer, εκπαιδεύεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει όλα τα στάδια μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει την συζήτηση με τον πελάτη, την υποβολή προσφοράς του έργου, την επιλογή συνεργατών, την παραγγελία υλικών, την παρακολούθηση και την επίβλεψη του έργου. Μέσα σ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση σχεδίασης σκαριφημάτων (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά σχέδια) και κατασκευαστικών σχεδίων μέχρι την κλίμακα 1:1 (επίπλων και ειδικών κατασκευών). Τέλος μαθαίνει πως να διεκπεραιώνει διοικητικές εργασίες και να παραμένει πάντα ενήμερος για τις εξελίξεις, τις τάσεις, τα νέα ρεύματα διακόσμησης και τα νέα προϊόντα της αγοράς.

Ο απόφοιτος Διακοσμητής/Interior Designer έχει αποκτήσει δεξιότητες χειρισμού σχεδιαστικών οργάνων αλλά και άνετης χρήσης σχεδίασης με Η/Υ. Ακόμα μέσω της εκπαίδευσης που έχει λάβει έχει αναπτύξει την κοινωνική του αντίληψη, την ικανότητα επικοινωνίας, τη πρωτοβουλία, την οργανωτικότητα, τη διαχείριση χρόνου και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ, που θα του επιτρέψει να ανθίσει ακόμη και στα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

ΕΜΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους όλων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η συνολική διάρκειά της είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Από την Πρακτική Άσκηση απαλλάσσονται οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται.

Η πρακτική άσκηση, με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ημερομισθίου, η οποία καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι εδώ για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντά, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους και να εξελίσσονται επαγγελματικά και προσωπικά διαρκώς. Στο δίκτυο του γραφείου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται συστηματικά μαζί μας για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μας. Ακόμη, οι εν λόγω επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται την εκπαίδευση του προσωπικού τους και υλοποιούν μαζί μας προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης δυναμικού.

Οι έμπειροι καθηγητές της ειδικότητας Διακοσμητή/Interior Designer προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

Α΄ Εξάμηνο

 • Μέθοδοι Αποτύπωσης και Σχεδίασης
 • Ελεύθερο Σχέδιο και Πρακτική Χρώματος
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Ιστορία Τέχνης - Αρχιτεκτονικής
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β΄Εξάμηνο

 • Διακοσμητικό Σχέδιο
 • Δομικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Ιστορία Τέχνης - Αρχιτεκτονικής
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ΄Εξάμηνο

 • Δομικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο
 • Τεχνολογία Υλικών
 • Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής
 • Σχέδιο μέσω Η/Υ
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ΄ Εξάμηνο

 • Σχέδιο μέσω Η/Υ
 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Οι σπουδές στο ΙΕΚ EUROTraining διασφαλίζουν την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών με γνώσεις, συνείδηση και εφόδια που διασφαλίζονται μέσω του συνδυασμού της σωστής εκπαίδευσης με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στο ΙΕΚ EUROTraining οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να φοιτούν σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, ερχόμενοι σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας πλήρως κλιματιζόμενες, ενισχυμένες με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές λογισμικού.
 • Διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας & projectors.
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και software.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου ως Διακοσμητή/Interior Designer μπορείς να κάνεις την πρακτική σου άσκηση, στους καλύτερους συνεργαζόμενους φορείς, με τους οποίους έχει εξασφαλίσει συνεργασία το ΙΕΚ EuroTraining:

 • ALPHA Tv & Radio
 • ΣΚΑΪ Radio
 • Magnesia NEWS
 • gr
 • Galaxy FM
 • JUMBO
 • TASTY FOODS
 • EUROCERT A.E.
 • PRAKTIKER
 • ΜΠΟΥΤΑΡΗΣΑ.Ε.
 • ΠΕΤΡΟΤΕΚΑ.Ε.
 • COFFEE REPUBLIC SA
 • ΣΑΡΑΝΤΗΣΑ.Β.Ε.Ε
 • Mr IT
 • Performance Technologies
 • rimer Software
 • Ahead RM
 • COM
 • SIEBEN
 • PC Wizard
 • interTEN
 • PROSVASIS
 • GR IpDomain
 • Fresh Lime
 • Orange S.A.
 • STILVOPRESS
 • NTER MCA
 • Ad.Me

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το ΙΕΚ EUROTraining θα είναι δίπλα σου και μετά το πέρας των σπουδών σου, για να σε συμβουλεύει και να σε καθοδηγεί. Το επάγγελμα του Διακοσμητή/Interior Designer γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και η απορρόφηση πραγματοποιείται σε μια πληθώρα επιλογών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Τεχνικές Εταιρείες
 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Αρχιτεκτονικά Γραφεία
 • Γραφεία Διακοσμητών
 • Γραφεία Πολιτικών Μηχανικών
 • Εταιρείες Κατασκευών
 • Εταιρείες Σχεδιασμού και Κατασκευής Επίπλων
 • Εταιρείες σχεδιασμού και εμπορίας αντικειμένων χρήσης
 • Εταιρείες ή καταστήματα υλικών δόμησης και διακόσμησης
 • Εταιρίες οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων
 • Γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης
 • Εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης
info
Image Gallery Εργαστηρίων
Photos
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί στη euroTRAINING?

Oλοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης, δίπλα στους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους!

Το ΙΕΚ EUROTraining είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό ιδιωτικό ΙΕΚ, με άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόγραμμα σπουδών. Ταυτόχρονα διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες και με συμμετοχή μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

About

Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που θα σου ανοίξει τις πόρτες σε μεγάλες εταιρίες ή την πόρτα της δικής σου επιχείρησης.

Είναι το 1o Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων άμεσα χρηματοδοτούμενα από τις Βρυξέλες.

Οι απόφοιτοι της EUROTraining μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα 28 συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.