Τίτλος
Στέλεχος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Περιγραφή

Η θέση εργασίας αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ (2021 - 2027) Έργων, κυρίως του Δημόσιου Τομέα. Γνώσεις και εμπειρία στην υλοποίηση ή/και στη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς βάσει του Ν. 4412/2016 θα θεωρηθεί σημαντικό, επιπλέον, προσόν. Ακόμη, θα εκτιμηθεί θετικά και η εμπειρία σε έργα Ενισχύσεις Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακός Νόμος (κρατικών ενισχύσεων). 

 Ο κατάλληλος υποψήφιος, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ομάδας Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εθνικών Έργων. 

Αρμοδιότητες Θέσης Εργασίας
 • Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση Έργων. 
 • Υποστήριξη στη διαδικασία προετοιμασίας προσφορών για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
 • Συντονισμός και οργάνωση ολιγομελούς ομάδας. 
Απαιτούμενες Προϋποθέσεις
 • Πτυχίο ΑΕΙ/Πολυτεχνείου - Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση ή στη διαχείριση έργων θα θεωρηθεί, επιπλέον προσόν. 
 • Κατ' ελάχιστον πενταετής εμπειρία στη προετοιμασία, ή παρακολούθηση ή υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
 • Εμπειρία στη διαχείριση και στον συντονισμό ομάδων. 
Απαραίτητες Δεξιότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας. 
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
 • Διάθεση για εμπλοκή σε νέα πεδία γνώσης. 
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια. 
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. 
Παροχές - Συνθήκες Εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
 • Ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. 
 • Άριστες συνθήκες εργασίας. 
 • Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση. 
Job Location
Athens
Date posted
28 Μαΐου 2024
PDF Export
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!