Σύμβουλος Εκπαίδευσης (Aθήνα)
Περιγραφή

Για τη στελέχωση της κεντρικής δομής της Αθήνας, Βερανζέρου 1 στην πλατεία Κάνιγγος, ζητείται απόφοιτος ΑΕΙ ως σύμβουλος εκπαίδευσης, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων και προγραμμάτων σπουδών ΙΕΚ. 

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας
 • Παροχή ενημερώσεων προς ενδιαφερομένους για αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης 
 • Διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων ΙΕΚ 
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων 
Απαιτούμενες προϋποθέσεις
 • Εμπειρία στην ενημέρωση για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
 • Καλή γνώση πληροφοριακών συστημάτων CRM 
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και Microsoft Office 
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
Απαραίτητες δεξιότητες
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων 
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
 • Μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια 
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών 
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα 
Παροχές
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον 
 • Άριστες συνθήκες συνεργασίας 
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, το οποίο ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση 
Είδος Απασχόλησης
Full-time
Tοποθεσία εργασίας
Βερανζέρου 1, Athens
Date posted
6 Ιουλίου 2023
PDF Export
Close modal window

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!