Σπούδασε Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ο τομέας των Logistics είναι από τους πλέον ταχέως αναπτυσσόμενους, μιας και αποτελεί την βάση της οργάνωσης κάθε επιχείρησης που ασχολείται με το εμπόριο. Η διαδικασία της μεσολάβησης μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη είναι μια διαδικασία που απαιτεί αυστηρό συντονισμό, οργάνωση, απόλυτη γνώση των αποθεμάτων, των κοστολογίων, των δυνατοτήτων της επιχείρησης και σωστούς υπολογισμούς. Ταυτόχρονα συνεπάγεται μιας μεγάλης ευθύνης, η οποία μπορεί να αναληφθεί μόνο από ειδικά καταρτισμένους επαγγελματίες. Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εγγυάται την εύρυθμη ροή και διάθεση των προϊόντων μιας επιχείρησης, αντιστοιχίζοντας το κόστος με την ποιότητα και είναι ικανός ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη ροή των υλών, των αγαθών και των πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών Logistics.

Η κύρια ευθύνη που φέρει ένα Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ο συντονισμός της ροής των υλών και η επίτευξη των καλύτερων δυνατών οικονομικών επιδόσεων για την επιχείρηση. Απαιτείται βαθιά γνώση του επιχειρηματικού τομέα και των περιβαλλόντων που σχετίζονται με την εφοδιαστική διαχείριση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, τριβή πάνω στην επιστήμη της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων αλλά και της Οργάνωσης και Διοίκησης.

Κάθε επιχείρηση που λειτουργεί με όρους επαγγελματισμού καλείται να διαθέτει τον ειδικό τον τομέα των Logistics. Ένας τομέας, στον οποίο το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εκπαιδεύεται εφ’ όρου ζωής μιας και η απαραίτητη χρήση της τεχνολογίας, που αποτελεί το βασικό εργαλείο στα χέρια του, ανανεώνει συνεχώς τους όρους του αντικειμένου. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που απαιτεί οργάνωση, εγρήγορση και διάθεση για μετεξέλιξη.
Η εξυπηρέτηση των «εσωτερικών» και «εξωτερικών» πελατών, η συμμετοχή στην υποστήριξη συγκεκριμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η οργάνωση της μαζικής παραγωγής είναι ορισμένες μόνο από τις “προκλήσεις” με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά ένας επαγγελματίας του χώρου.

Στο ΙΕΚ EUROTraining προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης, δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες του τομέα, που μπορούν να σε διδάξουν όλες τις επιστημονικές μεθόδους που θα σε διαπλάσουν σε ένα εξαίρετο Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Πληροφορίες Ειδικότητας

Η ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ανήκει στην ομάδα επαγγελμάτων: «Οικονομικά» και στον επαγγελματικό τομέα: «Χρηματοπιστωτικές & Διοικητικές υπηρεσίες». Εκπαιδεύει πιστοποιημένους επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και πρόκειται για έναν κλάδο που κύριο μέλημά του είναι η σωστή οργάνωση της ροής και διάθεσης των υλών και των προϊόντων αλλά και ο συντονισμός όλων των ανθρώπων που εργάζονται σ’ αυτό το κομμάτι της επιχείρησης. Η στρατηγική, η οργάνωση και η συνεχής προσπάθεια επίτευξης της καλύτερης σχέσης τιμής- ποιότητας είναι τα χαρακτηριστικά ενός Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Ο σπουδαστής διδάσκεται μεθόδους αντιμετώπισης έκτακτων παραπόνων, εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών, μεθόδους και εφαρμογές προγραμματισμού αλλά και παρακολούθησης εκτέλεσης προγραμμάτων και αξιολόγησης στόχων. Μαθαίνει κανονισμούς που αφορούν τα προϊόντα και το περιβάλλον, αποκτά γνώσεις της επιστήμης της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Ακόμα εκπαιδεύεται πώς να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πληρωμών, να τηρεί τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, καθώς και των τεχνικών που αφορούν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Ο απόφοιτος θα έχει πια διαμορφώσει ένα επαγγελματικό προφίλ και θα είναι ικανός να αναλάβει την ευθύνη ακόμη και των πιο απαιτητικών επιχειρήσεων. Θα έχει κατακτήσει τις απαραίτητες γνώσεις τεχνολογίας που θα προσδώσουν ένα επιπλέον ποιοτικό χαρακτηριστικό στο αποτέλεσμα της δουλειάς του και θα έχει αποκτήσει εμπειρία σε μεθόδους χειρισμού ακόμη και αναπάντεχων συνθηκών, που μπορεί να προκύψουν σε μια συνεργασία, καθιστώντας τον έναν ολοκληρωμένο επαγγελματία, ικανό να ελιχθεί στο τερέν του τομέα των Logistics.

ΕΜΜΙΣΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους όλων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η συνολική διάρκειά της είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Από την Πρακτική Άσκηση απαλλάσσονται οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται.

Η πρακτική άσκηση, με τα σημερινά δεδομένα, μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ημερομισθίου, η οποία καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι εδώ για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις, με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντά, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους και να εξελίσσονται επαγγελματικά και προσωπικά διαρκώς. Στο δίκτυο του γραφείου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται συστηματικά μαζί μας για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών μας. Ακόμη, οι εν λόγω επιχειρήσεις μας εμπιστεύονται την εκπαίδευση του προσωπικού τους και υλοποιούν μαζί μας προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης δυναμικού.

Οι έμπειροι καθηγητές της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

Ά Εξάμηνο

 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή στην έννοια «Logisitics» Επιχείρησης
 • Στατιστική Ι και ΙΙ
 • Χρήση Η/Υ
 • Αγγλικά
 • Εφαρμοσμένα Ανώτ. Μαθηματικά
 • Αστικό Δίκαιο
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Β΄Εξάμηνο

 • Στατιστική Ι και ΙΙ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Χρήση Η/Υ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Αποθηκών
 • Αγγλικά
 • Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού
 • Marketing και Πωλήσεις Υπηρεσιών Logistics
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ΄Εξάμηνο

 • Διοίκηση Προμηθειών
 • Φυσική Διανομή Προϊόντων
 • Διοίκηση Έργου-Συμβάσεων
 • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι,ΙΙ
 • Οργάνωση και Διοίκηση 3PL-4PL
 • Πληροφοριακά Συστήματα Logistics
 • Ειδικά Θέματα Logistics
 • Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ' Εξάμηνο

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπορολογιστικές Εφαρμογές
 • Logistics Integration Supply Chain Management
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμός

Οι σπουδές στο τμήμα Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ΙΕΚ EUROTraining διασφαλίζουν την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών με γνώσεις, συνείδηση και εφόδια που διασφαλίζονται μέσω του συνδυασμού της σωστής εκπαίδευσης με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στο ΙΕΚ EUROTraining οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να φοιτούν σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, ερχόμενοι σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας πλήρως κλιματιζόμενες, ενισχυμένες με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές λογισμικού.
 • Διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας και projectors.
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και software.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το ΙΕΚ EUROTraining θα είναι δίπλα σου και μετά το πέρας των σπουδών σου, για να σε συμβουλεύει και να σε καθοδηγεί. Το επάγγελμα του Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και η απορρόφηση πραγματοποιείται σε μια πληθώρα επιλογών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Εταιρείες Προμηθειών
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Αλυσίδες Καταστημάτων
 • Μεταφορικές Εταιρείες
 • Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου ως Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας μπορείς να κάνεις την πρακτική σου άσκηση, στους καλύτερους συνεργαζόμενους φορείς, με τους οποίους έχει εξασφαλίσει συνεργασία το ΙΕΚ EUROTraining:

 • GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε.
 • JUMBO
 • TASTY FOODS
 • EMRON (Συμβουλευτική Εταιρεία)
 • EUROCERT A.E.
 • PRAKTIKER
 • ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.
 • ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.
 • VFA (Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας)
 • COFFEE REPUBLIC SA
 • ΣΑΡΑΝΤΗΣΑ.Β.Ε.Ε
info
Image Gallery Εργαστηρίων
Photos
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Γιατί στη euroTRAINING?

Oλοκληρωμένη εμπειρία φοίτησης, δίπλα στους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους!

Το ΙΕΚ EUROTraining είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό ιδιωτικό ΙΕΚ, με άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό και πρόγραμμα σπουδών. Ταυτόχρονα διακρίνεται ως το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στο σύνολο των Ελληνικών ΙΕΚ και ΚΔΒΜ, που συντονίζει και υλοποιεί τα περισσότερα Ευρωπαϊκά προγράμματα με άμεση χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες και με συμμετοχή μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

About

Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που θα σου ανοίξει τις πόρτες σε μεγάλες εταιρίες ή την πόρτα της δικής σου επιχείρησης.

Είναι το 1o Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων άμεσα χρηματοδοτούμενα από τις Βρυξέλες.

Οι απόφοιτοι της EUROTraining μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα 28 συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.