Σεμινάριο Λογιστικής
Λάβε τις απαραίτητες γνώσεις για να μπεις στην αγορά εργασίας

 

Σεμινάριο Λογιστικής – Στην σημερινή εποχή παρατεταμένης κρίσης είναι αδύνατον να εργαστεί κάποιος στο λογιστήριο ή την γραμματεία μιας επιχείρησης διαθέτοντας μόνο έναν τίτλο σπουδών με οικονομική κατεύθυνση. Οι απαιτήσεις είναι συνεχώς αυξανόμενες και χρειάζεται επιπλέον χρόνος και εκπαίδευση προκειμένου να γίνει κάποιος πιο ανταγωνιστικός. Ειδικά όσον αφορά τα λογιστικά θέματα, που οι νόμοι και οι διαδικασίες μεταβάλλονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών. Τα σεμινάρια Λογιστικής του εκπαιδευτικού οργανισμού EUROTraining  έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου λογιστηρίου και να εφοδιάζουν τους καταρτιζόμενους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις καθημερινές προκλήσεις της εργασίας τους.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Λογιστικής της EUROTraining;

Με το Σεμινάριο Λογιστικής θα μάθετε τις βασικές έννοιες της λογιστικής, θα συνδυάσετε τη θεωρία της λογιστικής με την μηχανογράφηση, καθώς και την εμπορική διαχείριση και μισθοδοσία σε Η/Υ.
Θα γνωρίσετε τις υποχρεώσεις του λογιστηρίου μιας σύγχρονης εταιρείας και στο τέλος θα είστε ικανοί να αξιοποιήσετε τις γνώσεις αυτές στην επιχείρηση που θα εργαστείτε χρησιμοποιώντας προγράμματα μηχανογράφησης.
Το Σεμινάριο Λογιστικής απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και σε όσους επιδιώκουν να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου στο περιβάλλον ενός λογιστηρίου.

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  ΕΛΠ Λογιστικά (διάρκεια 30 ώρες διδασκαλίας)

 • Εμπορική διαχείριση, ανάλυση όλων των παραστατικών
 • Ενημέρωση λογιστικών αρχείων με πραγματικά παραστατικά
 • Εισαγωγή στα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • Λογιστικά βιβλία και στοιχεία των ΕΛΠ
 • Εισαγωγή στο σύστημα My Data
 • Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Απλογραφικά βιβλία ΕΛΠ
 • Ενημέρωση βιβλίων μιας ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ
 • Λογιστική υποκαταστημάτων
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (διάρκεια 20 ώρες διδασκαλίας)

 • Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Έντυπο Ε1, Ε2, Ε9
 • Ανάλυση του εντύπου, παραδείγματα συμπλήρωσης όλων των εντύπων και αποστολή τους
 • Υπολογισμός τεκμηρίων
 • Υπολογισμός ειδικών φόρων και ΕΝΦΙΑ
 • Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων
 • Τρόπος υπολογισμού φορολογίας κάθε τύπου νομικών προσώπων
 • Έντυπο Ν, Ε3, Ε9, Ε2, Λογιστικός και αναμορφωτικός υπολογισμός του φόρου
 • Φορολόγηση εισοδήματος από κεφάλαιο, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από μεταβίβαση κεφαλαίου
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SOFTONE ERP (διάρκεια 30 ώρες διδασκαλίας)

 • Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων
 • Μηχανογραφική διαδικασία πράξεων ισολογισμού
 • Κινήσεις εμπορικής διαχείρισης (αγορές, πωλήσεις, ενδοκοινοτικές)
 • Εργατικά Ασφαλιστικά, Λογιστικοποίηση μισθοδοσίας
 • Απόδοση ΦΠΑ μέσω της εφαρμογής
 • Δημιουργία λογαριασμών και λογιστικών άρθρων
 • Λογαριασμοί παγίων και μητρώο παγίων, Υπολογισμός αποσβέσεων
 • Λογαριασμοί ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 • Διακανονισμός αγοράς εξοπλισμού
 • Παραμετροποίηση κινήσεων αξιογράφων
 • Αρχείο αξιογράφων
 • Αυτόματη καταχώρηση ΦΠΑ και Ισοσκελισμός άρθρου
 • Καρτέλα λογαριασμού, Καρτέλα Συναλλασσόμενου
 • Εγγραφή λήψης δανείου
 • Εξόφληση από πελάτη, εξόφληση προμηθευτή
 • Διενέργεια - καταχώρηση απογραφής
 • Εκτύπωση γενικού ημερολογίου
 • Υπολογισμός λογιστικού αποτελέσματος
 • Εγγραφές φόρου εισοδήματος
 • Συμπλήρωση και εκτύπωση εντύπου Ε3
 • Εγγραφές προσαρμογής

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για να αποκτήσετε και την πιστοποίηση Υπάλληλος Λογιστηρίου με γνώσεις Μηχανοργάνωσης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024) του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης iCert.
Το κόστος της πιστοποίησης για τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού οργανισμού EUROTraining ανέρχεται στο ποσό των 80 € (αρχική τιμή 120 €).
Περιλαμβάνει:
- Την κάρτα πιστοποίησης
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
- Την έκδοση του πιστοποιητικού
- Μία επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση

info
Διάρκεια

80 ώρες διδασκαλίας

Τμήματα

Ολιγομελή

Πρωινά – Απογευματινά

Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνεται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest