Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης!

Εξειδικευτείτε στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, σε προστασία Φυσικών Πόρων και σε Βιοκαλλιέργειες

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εκπαιδευτείτε και αποκτήστε εξειδικευμένες δεξιότητες σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον και τις νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, όπως τη γη, τον αέρα και την θάλασσα για να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που τροφοδοτούν την «πραγματική οικονομία». Εφαρμόστε μοντέρνα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναπτύξτε δικές σας Επιχειρηματικές Ιδέες, αξιοποιήστε Φυσικούς Πόρους και υλοποιήστε Βιοκαλλιέργειες σε ορεινές περιοχές.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της EUROΤraining;

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθείτε με την αποτελεσματική χρήση περιβαλλοντικών συστημάτων και να γνωρίσετε τα οφέλη της πράσινης επιχειρηματικότητας και των eco- friendly επιχειρήσεων. Επιπλέον, να ενημερωθείτε για τη σημασία αξιοποίησης των φυσικών πόρων μέσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να κατανοήσετε τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων.
Απευθύνεται σε νέους, NEETs (Not in Education, Employment, or Training), αγρότες, εν δυνάμει επιχειρηματίες και γενικότερα σε κάθε ενδιαφερόμενο για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή για πράσινη επιχειρηματικότητα με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, στην περιοχή παρέμβασης. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να ανήκουν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Τα τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1: Eco – friendly Business (30 Ώρες)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2: Environmental Management Systems (30 Ώρες)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3: Natural Resources protection through business activities (30 Ώρες)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4: Bio – agriculture mainly in mountainous area (30 Ώρες)

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • 1. Eco – friendly Business (30 Ώρες)
  • Σκοπός του συγκεκριμένου αντικειμένου εκπαίδευσης θα είναι να ενημερωθούν οι καταρτιζόμενοι για την πράσινη επιχειρηματικότητα και να αντιληφθούν με ποιον τρόπο οι eco - friendly διεργασίες στο χώρο μιας επιχείρησης μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση των αποβλήτων, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και στην μείωση της σπατάλης πολύτιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών πόρων. Επίσης, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση τους, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πως μια eco-friendly θα μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα, να εξοικονομήσει ενέργεια και να είναι πιο αναγνωρίσιμη και ελκυστική στο αγοραστικό της, αλλά και στο γενικό καταναλωτικό κοινό.

  • 2. Environmental Management Systems (30 Ώρες)
  • Σκοπός του αντικειμένου κατάρτισης αυτού θα είναι οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την υιοθέτηση ενός κατάλληλου περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης και να γνωρίσουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης και ενσωμάτωσης του στην επιχείρηση. Θα αποκτήσουν αντίληψη της δομής ενός τέτοιου συστήματος, καθώς και την σημασία της εμπλοκής της διοίκησης σε αυτό, της παρακολούθησης και της αποτίμησης του.

  • 3. Natural Resources protection through business activities (30 Ώρες)
  • Σκοπός του αντικειμένου κατάρτισης θα είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος και τους κυριότερους φυσικούς πόρους. Όλα αυτά βέβαια μέσα από την οπτική γωνία της επιχειρηματικότητας και της προοπτικής αξιοποίησης, προστασίας και αναβάθμισής τους. Στο τέλος της εκπαίδευσής τους θα γνωρίζουν την σημασία της σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ορθολογικής διαχείρισης τους από μία επιχείρηση, με έμφαση στις γεωργικές δραστηριότητες.

  • 4. Bio - agriculture mainly in mountainous area (30 Ώρες)
  • Σκοπός του εκπαιδευτικού αντικειμένου αυτού θα αποτελεί οι καταρτιζόμενοι να έρθουν σε επαφή με την έννοια της βιολογικής γεωργίας και να κατανοήσουν τα οφέλη της σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και να αντιληφθούν τις προοπτικές εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας στις ορεινές περιοχές. Οι τελευταίες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε ότι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μέρος του συνολικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων στις περιοχές αυτές.

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

info
Διάρκεια

120 ώρες

Τμήματα

Ολιγομελή

Πρωινά – Απογευματινά

Κόστος συμμετοχής

Δωρεάν

Βεβαίωση Παρακολούθησης

μετά την επιτυχή

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest