Σεμινάριο Crisis Management

Το Σεμινάριο Crisis Management αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον επαγγελματία, καθώς η διαχείριση κρίσεων, αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς πυλώνες της επιτυχημένης λειτουργίας και ανάπτυξης μιας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι κρίσεις, ανεξαρτήτως προέλευσης, μπορούν να προκληθούν από διάφορους παράγοντες, όπως φυσικές καταστροφές, οικονομικές κρίσεις, ανθρώπινα λάθη, ανταγωνιστικές πιέσεις, επιθέσεις κυβερνοασφάλειας και πολλούς άλλους.

Το Σεμινάριο Crisis Management είναι μια απαραίτητη κατάρτιση, καθώς οι κρίσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημίες στη φήμη και την εικόνα μιας επιχείρησης και η αποτελεσματική διαχείρισή τους μπορεί να περιορίσει αυτές τις ζημίες. Επιπλέον, η ανεπάρκεια στη διαχείριση κρίσεων μπορεί να οδηγήσει σε χρηματοοικονομικές απώλειες της επιχείρησης, ενώ η επιτυχής αντιμετώπιση κρίσεων ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών, των μετόχων και της ευρύτερης κοινότητας, προάγοντας τη μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης. Τέλος, η διαχείριση κρίσεων δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντιδρούν με αποτελεσματικότητα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, να προστατεύσουν το προσωπικό τους και να διασφαλίσουν τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Crisis Management της EUROTraining;

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου Crisis Management, θα αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη στρατηγική προετοιμασία και διαχείριση κρίσεων που επηρεάζουν τόσο την εξωτερική εικόνα ενός οργανισμού όσο και τα ενδοεταιρικά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση της ψυχολογίας της κρίσης και στη σημασία της αξιολόγησης και πρόληψης των κρίσεων.
Το Σεμινάριο Crisis Management έχει σκοπό να σε εξοπλίσει με τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις, προκειμένου να μπορείς να συμβάλλεις αποτελεσματικά στη διαχείριση κρίσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη δυνατότητα ανίχνευσης και αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων. Αυτή η κατάρτιση αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διατήρηση της επιχειρηματικής επιτυχίας και την προστασία της επιχειρηματικής φήμης.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, όπως Διευθυντές, Προϊστάμενους και Στελέχη σε διάφορους τομείς όπως Marketing, Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πωλήσεων, Παραγωγής, Ποιοτικού Ελέγχου, Τεχνικού Τμήματος, Project Manager, Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατάρτιση στη μεθοδολογία διαχείρισης κρίσεων, ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης που σχετίζονται με εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις.

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.Εισαγωγή στη Διαχείριση Κρίσεων
  • Μορφές Κρίσεων
  • Κατηγοριοποίηση Πιθανών Περιστατικών
  • Συστήματα Προειδοποίησης
  • Λόγοι Εμφάνισης των Κρίσεων
  • Η Ανατομία μιας Κρίσης και η Πρόβλεψή της

2.Επιχειρησιακή Ηγεσία, Εκτίμηση Κρίσης και Στρατηγικές Αποφάσεις

  • Διαχείριση των ΜΜΕ και Διαχείριση Εικόνας
  • Διαφορά μεταξύ Κρίσης και Σκανδάλου

3.Κρίση και Επικοινωνία στα Social Media
4.Αξιολόγηση των Επιπτώσεων της Κρίσης
5.Αξιολόγηση της Ομάδας και των Σχεδίων Διαχείρισης της Κρίσης

6.Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες και Αρχές Διαχείρισης Κινδύνου

7.Ανάλυση των Σημαντικότερων Κινδύνων στην Επιχειρηματική Λειτουργία

8.Σχεδιασμός του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνου (Plan-Do-Check-Act)

  • Πιθανότητα (Likelihood)
  • Συνέπειες (Impact)
  • Τρωτότητα (Vulnerability)
  • Προτεραιότητα (Priority)

9.Ενδοεταιρικές Κρίσεις

  • Ομάδες Διαχείρισης και Στόχοι Αρμοδιότητες

10.Εξωτερικοί Σύμβουλοι

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για να αποκτήσετε και την πιστοποίηση Υπάλληλος Λογιστηρίου με γνώσεις Μηχανοργάνωσης (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024) του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης iCert.
Το κόστος της πιστοποίησης για τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού οργανισμού EUROTraining ανέρχεται στο ποσό των 80 € (αρχική τιμή 120 €).
Περιλαμβάνει:
- Την κάρτα πιστοποίησης
- Συμμετοχή στις εξετάσεις
- Την έκδοση του πιστοποιητικού
- Μία επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση

info
Διάρκεια

250 ώρες

Τμήματα

Ολιγομελή

Πρωινά – Απογευματινά

Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνεται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Newsfeed

Latest