Οι ραγδαίες εξελίξεις που υφίσταται ο σύγχρονος κόσμος έχουν μεταβάλλει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Παλαιότερες πρακτικές, έχουν δώσει τη θέση τους σε νέες και η επέκταση της τεχνολογίας, φαίνεται να έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο. Διανύοντας την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα δεδομένα στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική, επηρεάζονται με τρόπο ευρύ και συνάμα απαιτητικό, καθώς τα παραδοσιακά συστήματα τείνουν να φθίνουν και η εδραίωση της τεχνητής νοημοσύνης φαντάζει πλέον μονόδρομος .  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο επαγγελματικός τομέας δεν γίνεται να παραμείνει ανεπηρέαστος.

Κλάδοι που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Κυβερνοασφάλεια, τη Ρομποτική και τον Αυτοματισμό φαίνεται να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα επαγγέλματα που πρόκειται να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο. Η επέκταση του διαδικτύου και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης,  επηρεάζουν κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, που αφορούν την επίλυση κρίσεων, κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας σε ένα περιβάλλον που ταλανίζεται από περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Επιπροσθέτως, ευρεία ανάπτυξη γνωρίζουν ήδη οι τομείς της επικοινωνίας και του marketing. Η υγειονομική κρίση,  ανέδειξε τη χρήση των ψηφιακών μέσων στον επικοινωνιακό τομέα.  Οι νέες πρακτικές, υπερτερούν σε ευελιξία, διαδραστικότητα και προσαρμοστικότητα. Η δυνατότητα διάχυσης της πληροφορίας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το χαμηλό κόστος που παρουσιάσει συγκριτικά με μια παραδοσιακή καμπάνια προώθησης, αφορά, μερικά μόνο από τα θετικά χαρακτηριστικά τους. Τα οφέλη, συνίσταται τόσο στην αμεσότητα όσο και στην πρωτοτυπία, που παρέχει η χρήση μιας ψηφιακής πλατφόρμας.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EuroΤraining, διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα που άπτονται των προαναφερόμενων ειδικοτήτων.

  • Σεμινάριο Digital Marketing
  • Σεμινάριο e- Commerce
  • Σεμινάριο Κατασκευής Ιστοσελίδων
  • Σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης
  • Σεμινάριο Crisis Management

Καταληκτικά, τα επαγγέλματα του μέλλοντος απαιτούν ένα συνδυασμό τεχνικών δεξιοτήτων και προσαρμοστικότητας στις νέες τεχνολογίες και δεδομένα. Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, συνιστούν βασικούς πυλώνες για την επίτευξη της επιτυχίας.  Ενώ, η απαιτούμενη προετοιμασία, συνδράμει στην ανταπόκριση σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον, αποτελώντας παράλληλα, ένα νέο στοίχημα που με τους κατάλληλους χειρισμούς δύναται να αποφέρει τα απαιτούμενα θετικά αποτελέσματα.