Σεμινάριο Επιμόρφωση στο Διδακτικό Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Σεμινάριο Επιμόρφωση στο Διδακτικό Αντικείμενο – Στις μέρες μας, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της διαμόρφωσης ενός πλαισίου εμβάθυνσης και επιμόρφωσης στις νέες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό, το σεμινάριο Επιμόρφωσης στο Διδακτικό αντικείμενο, προσφέρει τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης της νέας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην παροχή της γνώσης, έχει δημιουργήσει την ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία, δίνοντας το πλεονέκτημα στον επιμορφούμενο να αναδιαμορφώσει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί, με τον εμπλουτισμό στοιχείων που διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επιπλέον, η χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών μάθησης, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στηριζόμενα στην έννοια της διαθεματικότητας, θεωρείται απώτερος στόχος και επιδίωξη του συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου. Η Δια Βίου Μάθηση που χαρακτηρίζει το νέο  σύστημα στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται τη δημιουργία ενός καινοτόμου σχεδίου εργασίας, καθώς η σχεδίαση της διδασκαλίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευόμενων. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη της αγοράς εργασίας για την στελέχωση των δομών των κέντρων Δια Βίου Μάθησης με εκπαιδευτικούς που θα έχουν λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση, διαμορφώνουν μια συνθήκη αναζήτησης νέων τρόπων παροχής της γνώσης.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Επιμόρφωση στο Διδακτικό Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων της EUROTraining;

Στόχοι του προγράμματος:
-Εξειδίκευση θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας
-Εξοικείωση με τις μορφές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
-Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
-Βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής μάθησης
-Εφοδιασμός και ανάπτυξη γνώσεων, ανταποκρινόμενες στο νέο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή
-Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίου διδασκαλίας για την εφαρμογή από τη θεωρία στην πράξη
-Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων για την εξοικείωση με τον σχεδιασμό της διδασκαλίας
-Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
-Η χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών μάθησης

Σε ποιους απευθύνεται:
-Σε αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ
-Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Εκπαιδευτές σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ)
- Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε: Δομές Δια Βίου Μάθησης και επιχειρήσεις ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ή/και ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών
- Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
- Σε στελέχη που εργάζονται ήδη σε δομές δια βίου μάθησης
- Σε οποιονδήποτε επιθυμεί την διερεύνηση του διδακτικού του αντικειμένου

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
- Να οργανώνει και να σχεδιάζει αποτελεσματικά ένα σχέδιο διδασκαλίας
- Να ενσωματώνει στην πράξη τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία του
- Να προσεγγίζει ικανοποιητικά την εννοιολογική προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
- Να διαμορφώνει τη διδασκαλία του με τη χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών μάθησης
- Να γνωρίσει τις αρμοδιότητες και το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων
- Να σχεδιάζει και να δημιουργεί διδακτικό υλικό, τόσο για δια ζώσης όσο και για εξ αποστάσεως διδασκαλία
- Να μπορεί να αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα
- Να εφαρμόζει εκπαιδευτικά σενάρια στην πράξη

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του εκπαιδευτή ενηλίκων
  • Βασικές έννοιες της συμβουλευτικής
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • Χρήση ομαδοσυνεργατικών τεχνικών και ο διαμοιρασμός των ρόλων της ομάδας
  • Σχεδιασμός και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχεδίου διδασκαλίας
  • Βασικές αρχές σχεδιασμού διδακτικού υλικού
  • Βασικές αρχές καθολικότητας του σχεδιασμού για τη μάθηση
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων
  • Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στη διδασκαλία
  • Αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης euroTRAINING, για αναγνωρισμένη επαγγελματική ένταξη.

Μοριοδότηση
Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (200 ΩΡΕΣ)
(0,25 μόριο ανά 25ωρο με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Διάρκεια

200 διδακτικές ώρες

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Τμήματα

Έναρξη: Κάθε μήνα

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.