Σεμινάριο Επιμόρφωση σε θέματα Τουρισμού

Σεμινάριο Επιμόρφωση σε θέματα Τουρισμού – Ο τουριστικός κλάδος και ο τομέας της φιλοξενίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, τόσο σε προοπτικές απασχόλησης όσο και σε δημιουργία επιχειρήσεων, που να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Για να μπορέσει κάποιος να εισαχθεί στον τομέα του τουρισμού, θεωρείται δεδομένη η απόκτηση γνώσεων, ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δεξιότητες χειρισμού που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ειδικότερα στη χώρα μας, ένα σημαντικό τμήμα της οικονομίας, στηρίζεται στον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλής τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Ο τουριστικός τομέας απασχολεί επίσης, ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων, σε διάφορους επιμέρους κλάδους, οι οποίοι συνεχώς αναδιαμορφώνονται, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των τουριστών.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι συνεχείς, καθώς νέες πρακτικές εμφανίζονται διαρκώς. Επιπλέον, ο ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, τόσο της εστίασης όσο και των ξενοδοχειακών μονάδων, δημιουργούν ένα επιπρόσθετο πλαίσιο επιμόρφωσης του δυναμικού που στελεχώνει τις επιχειρήσεις αυτές.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων, για την επιμόρφωση των ανθρώπων που στελεχώνουν τον τομέα του τουρισμού. Οι επιμορφούμενοι θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που καλύπτουν το φάσμα των λειτουργιών όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, καθώς και την σύνδεση της τουριστικής βιομηχανίας με την αειφόρο ανάπτυξη και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν τα διαφορετικά είδη τουρισμού και ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στο εύρος των δραστηριοτήτων, για τις οποίες ενδείκνυται η χώρα μας.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Επιμόρφωση σε θέματα Τουρισμού της EUROTraining;

Στόχοι του προγράμματος:
- Πλαίσιο λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
- Διαχωρισμός των διαφορετικών ειδών τουρισμού στην Ελλάδα
- Προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό σύστημα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
- Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
- Διαφορετικά είδη τουριστικών καταλυμάτων
- Κατανόηση των αρμοδιοτήτων των επιμέρους τμημάτων των ξενοδοχειακών μονάδων
- Εξοικείωση με τις νέες «πράσινες τουριστικές επιχειρήσεις»
- Στόχευση στην αναγνώριση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών για τις προοπτικές δημιουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνεται:
- Σε αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ
- Σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την έννοια του φαινομένου του τουρισμού
- Σε όσους εργάζονται στους αντίστοιχους τομείς του τουρισμού
- Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο των πράσινων τουριστικών επιχειρήσεων
- Σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
- Να προτείνει νέες μεθόδους ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων
- Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο τουριστικών δραστηριοτήτων
- Να γνωρίσει την τουριστική νομοθεσία και τις πρακτικές εφαρμογές της
- Να διαμορφώσει μια θεωρητική άποψη για τις δυνατότητες ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
- Να γνωρίσει τα διαφορετικά είδη τουρισμού που υπάρχουν στη χώρα μας
- Να κατανοήσει τη σπουδαιότητα του τουρισμού για την οικονομική ζωή της χώρας
- Να έρθει σε επαφή με τις θεωρητικές βάσεις των νέων οικολογικών μεθόδων δημιουργίας τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στον τουρισμό και τα είδη του
  • Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Διαφορετικά είδη τουρισμού στην Ελλάδα
  • Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ανάπτυξης τουριστικών επιχειρήσεων
  • Σύνδεση τουρισμού με την αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη «πράσινων τουριστικών επιχειρήσεων»
  • Τουριστική νομοθεσία
  • Πλαίσιο λειτουργίας για τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων
  • Το φαινόμενο της αειφόρου ανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας
  • Η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία
  • Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα του τουρισμού
  • Δημιουργία τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα
  • Δομή και οργάνωση τουριστικής ξενοδοχειακής μονάδας
  • Ρόλοι και αρμοδιότητες των τμημάτων μιας τουριστικής μονάδας

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης euroTRAINING, για αναγνωρισμένη επαγγελματική ένταξη.

Μοριοδότηση
Στο θεματικό αντικείμενο του Τουρισμού (300 ΩΡΕΣ)
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

Διάρκεια

300 διδακτικές ώρες

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Τμήματα

Έναρξη: Κάθε μήνα

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest