Σεμινάριο Επιμόρφωση στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας

Σεμινάριο Επιμόρφωση στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας – Η ψυχολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος, με ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας, καθώς μετά το πέρας των περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι επιπτώσεις του περιορισμού των μετακινήσεων επηρέασαν την ψυχολογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο στόχος της επιστήμης της ψυχολογίας είναι ουσιαστικά η αξιοποίηση των επιστημονικών μεθόδων για την ερμηνεία, την περιγραφή, τη πρόβλεψη και τέλος τον έλεγχο της συμπεριφοράς των ανθρώπων, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Η μελέτη της ψυχολογίας άρχισε να αποτελεί ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο μετά τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε  εθεωρείτο αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας, καθώς ήδη από την αρχαιότητα, πολλοί επιμέρους πολιτισμοί, είχαν αρχίσει να μελετούν τις συνήθειες των ανθρώπων και να τις εντάσσουν σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο, διαμέσου των αρχών της φιλοσοφίας.

Ανάλογα με την επιστημονική διερεύνηση των ζητημάτων, αλλά και το είδος το οποίο τίθεται προς ανάλυση, η ψυχολογία χωρίζεται σε επιμέρους υποκατηγορίες, προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Υπάρχουν λοιπόν δύο μεγάλες κατηγορίες, οι Βασικοί Κλάδοι (γνωστική, πειραματική, βιοψυχολογία, νευροψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία, διαπολιτισμική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία και ψυχολογία της προσωπικότητας) και οι Εφαρμοσμένοι Κλάδοι (αθλητική, σχολική, οργανωσιακή, συμβουλευτική και κλινική).

Το συγκεκριμένο σεμινάριο, έρχεται να εμβαθύνει στους τομείς της ψυχολογίας, εφοδιάζοντας τους επιμορφούμενους με τις απαραίτητες γνώσεις, προκειμένου να κατανοήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να αφομοιώσουν τις βασικές λειτουργίες και αρχές της επιστήμης της ψυχολογίας. Επιπλέον, μέσα από την παράθεση επιχειρημάτων, θα γίνει εκτενής ανάλυση των επιπτώσεων της προηγούμενης τριετίας, στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που βίωσαν των υποχρεωτικό εγκλεισμό, λόγω της πανδημίας. Η ισχύουσα αντίληψη για την ψυχολογική διαφοροποίηση που επικράτησε μετά το τέλος της κατάστασης αυτής, έχει αποτυπωθεί σε πληθώρα ερευνών.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Επιμόρφωση στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της EUROTraining;

Στόχοι του προγράμματος:
- Η παράθεση των βασικών αρχών της ψυχολογίας
- Η εκτενής αναφορά των διαφορετικών ειδών ψυχολογίας
- Η επισήμανση των επιπτώσεων της πανδημίας στη ψυχοσύνθεση των ανθρώπων
- Η αναφορά στις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες & η σύνδεσή τους με την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου
- Η παρουσίαση βασικών αρχών της συμβουλευτικής
- Η Ιστορική αναφορά στην εξέλιξη της επιστήμης της ψυχολογίας
- Η συνεισφορά των νέων τεχνολογικών μέσων στην ανάπτυξη της ψυχολογίας
- Η αναφορά στις κυριότερες μορφές ψυχολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται στους ανθρώπους
- Η παρουσίαση νέων ψυχομετρικών οργάνων

Σε ποιους απευθύνεται:
- Σε αποφοίτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ
- Σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
- Σε οποιοδήποτε επιθυμεί να γνωρίσει την επιστήμη της ψυχολογίας
- Σε όσους εργάζονται ήδη στον τομέα της ψυχολογίας
- Σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την συμβουλευτική και την ψυχολογία

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
- Να κατανοήσει τη συμβολή της επιστήμης της ψυχολογίας στην ανάπτυξη της κοινωνίας
- Να αναλύσει την ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου
- Να χρησιμοποιεί νέους καινοτόμους τρόπους διερεύνησης της ψυχοσύνθεσης του ατόμου
- Να συνδέει αποτελεσματικά τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη διαμόρφωση της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου
- Να σκιαγραφεί την ψυχοσύνθεση του ατόμου
- Να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχολογία του ατόμου
- Να εφαρμόζει στην πράξη τις θεωρητικές βάσεις της ψυχολογίας

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Ιστορική αναδρομή της ψυχολογίας
  • Θεωρητικό πλαίσιο και αρχές της ψυχολογίας
  • Βασικοί κλάδοι ψυχολογίας
  • Εφαρμοσμένοι κλάδοι ψυχολογίας
  • Βασικές αρχές συμβουλευτικής
  • Παρουσίαση κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών και σύνδεσή τους με την ψυχολογία του ατόμου
  • Νέες τεχνολογίες και ψυχολογία
  • Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογία των ατόμων
  • Αποτελεσματικές πρακτικές αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
  • Έλεγχος και αντιμετώπιση επιθετικής συμπεριφοράς
  • Η συμβολή της ψυχολογίας στη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων
  • Σύνδεση της ψυχολογίας με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους
  • Η διεπιστημονικότητα της ψυχολογίας
  • Αρμοδιότητες και καθήκοντα ψυχολόγων
  • Αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης της ψυχολογίας

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης από το αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (φορέας του Υπουργείου Παιδείας) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης euroTRAINING, για αναγνωρισμένη επαγγελματική ένταξη.

Μοριοδότηση
Στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας (400 ΩΡΕΣ)
(0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

Διάρκεια

400 διδακτικές ώρες

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Τμήματα

Έναρξη: Κάθε μήνα

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?

H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest