Σεμινάριο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ)

Ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας που εστιάζει στην επαγγελματική ανάπτυξη και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των ατόμων. Αυτή η ειδικότητα έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια. Στο σεμινάριο «Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ)» δίνεται έμφαση στη διδακτική  που αφορά στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις επαγγελματικές τους προτιμήσεις και δυνατότητες.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ)  είναι ενήμερος για τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τα σύγχρονα επαγγέλματα. Το κύριο ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις επιλογές σπουδών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αυτή είναι δια βίου διαδικασία που βοηθάει τα άτομα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να επιλέξουν την κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τέλος, για να εργαστεί κάποιος ως υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) , απαιτείται πιστοποίηση και ένταξη στα αντίστοιχα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με τη νομοθεσία. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα κατέχεις τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να συμμετέχεις στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) της EUROTraining;

Το Σεμινάριο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) έχει ως στόχο να σου προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και να ενισχύσει τις δεξιότητές σου σχετικά με τη στοχοθεσία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτύξεις τις απαραίτητες ικανότητες που πρέπει να κατέχει ένας υπεύθυνος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) και θα είσαι σε θέση να καθοδηγείς τα άτομα που απευθύνονται σε εσένα αναφορικά με την ορθή επιλογή επαγγελματικών αποφάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, το Σεμινάριο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) έχει στόχο να κατανοήσεις τις αρχές της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να αναπτύξεις δεξιότητες παρατήρησης, ανάλυσης προσωπικότητας και επικοινωνίας και να καλλιεργήσεις προσόντα όπως υπομονή, διακριτικότητα, υπευθυνότητα, κατανόηση και εχεμύθεια. Επιπλέον, θα διδαχθείς την ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών σε σχέση με την αγορά εργασίας και θα ενημερωθείς σχετικά με σύγχρονα μέσα και εργαλεία υποστήριξης της Συμβουλευτικής. Τέλος, στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα μάθεις να διεξάγεις σύγχρονα τεστ στον τομέα της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ).
Το Σεμινάριο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους/ κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες υγείας, αδιόριστους ή μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο αντικείμενο Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ).

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη θεωρία του αντικειμένου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ)
 • Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και η σύγχρονη επαγγελματική συμβουλευτική
 • Εισαγωγή στην ψυχομετρία και παρουσίαση σύγχρονων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο Ρόλος των Γονέων
 • Σχολική και Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Βασικές κοινωνικές και οικονομικές έννοιες (απασχόληση, ανεργία, επάγγελμα, θέση εργασίας)
 • Βασικές αρχές διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού
 • Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων
 • Παρουσίαση της μετεξέλιξης των επαγγελμάτων (μέλλον-παρελθόν)
 • Επιλογές σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Λειτουργίες στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Μετάβαση, Τοποθέτηση, Λήψη Αποφάσεων, Αυτογνωσία-Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση)
 • Χορήγηση Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ) για την ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ερωτηματολόγια, Τεστ Επαγγελματικής Αξιολόγησης και τρόποι χορήγησης αυτών)
 • Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
 • Πηγές εύρεσης εργασίας, βιογραφικό σημείωμα, συνέντευξη εργασίας
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
 • Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού
 • Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου- Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων
 • Οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών ΣυΕΠ
 • Διαχείριση πελατολογίου και διατήρηση αρχείου
 • Οργάνωση υπηρεσιών ΣυΕΠ και διαμόρφωση προγράμματος παροχής υπηρεσιών.

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

info
Διάρκεια

500 ώρες

Τμήματα

Ολιγομελή

Πρωινά - Απογευματινά

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Πιστοποίηση

Βεβαίωση

παρακολούθησης σεμιναρίου

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνεται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Newsfeed

Latest