Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων!

Μετά τη βασική άδεια Security: Eνίσχυση του προφίλ και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Eπαγγελματία της Ιδιωτικής Ασφάλειας..

Το σεμινάριο «Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων» αναδεικνύει τη σημασία της ασφάλειας στον τομέα των λιμενικών εγκαταστάσεων. Οι λιμένες αποτελούν βασικούς κόμβους στην παγκόσμια ναυτιλία και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών. Ωστόσο, αυτή η σημαντική θέση, τους καθιστά στόχο επιθέσεων και απειλών που απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις για την προστασία τους.

Το σεμινάριο αυτό αναλύει τις αρχές και τις πρακτικές που αφορούν την φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων και εξειδικεύει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και των απειλών στο συγκεκριμένο χώρο. Εκπαιδεύει τους φύλακες ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και να ενεργούν με προληπτικό τρόπο για τη διατήρηση της ασφάλειας όλων των εμπλεκομένων. Με την ολοκλήρωση των σπουδών θα έχεις αναβαθμίσει τις επαγγελματικές σου δεξιότητες και θα έχεις λάβει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας στη Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο «Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων» της EUROTraining;

Σκοπός του σεμιναρίου «Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων» είναι να καταρτιστείς ώστε να αντιλαμβάνεσαι, να αναγνωρίζεις και να αντιμετωπίζεις τους κινδύνους και τις απειλές που επηρεάζουν την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων. Με έμφαση στις ειδικές συνθήκες και τις λειτουργίες των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, θα αποκτήσεις εκτενείς γνώσεις και δεξιότητες και θα μάθεις τους διεθνείς κανονισμούς και συστάσεις, καθώς και τους εθνικούς νόμους που διέπουν την ασφάλεια των λιμένων. Επιπλέον θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με το σχέδιο ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων, τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται, καθώς και τους λειτουργικούς περιορισμούς που ενδέχεται να αντιμετωπίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σου.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα στη Φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων, σε προσωπικό ασφαλείας που επιθυμεί να ασχοληθεί με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, σε προσωπικό ΙΕΠΥΑ, στις οποίες έχει ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθεί η Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων ή απλώς να καλύψει τις απαιτήσεις για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς φύλαξης Λ.Ε., σε υπευθύνους ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή και να καλύψουν την απαίτηση του κώδικα ISPS για επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, σε προσωπικό και μέλη της διοίκησης δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, σε προσωπικό του Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «

  Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων

 • Επισκόπηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Εκπαιδευτικοί Στόχοι
 • Κίνδυνοι & απειλές για την ναυτιλιακή βιομηχανία σήμερα
 • Συνθήκες και Λειτουργία πλοίων & λιμένων
 • 2.Πολιτική Ασφάλειας στην ναυσιπλοΐα

 • Γνωριμία με Διεθνείς κώδικες και συστάσεις
 • Γνωριμία με σχετική εθνική νομοθεσία & εγκύκλιοι
 • Ορισμοί
 • Χειρισμός ευαίσθητων πληροφοριών σχετικών με την ασφάλεια & επικοινωνία
 • 3.Ευθύνες σχετικά με την Ασφάλεια

 • Συμβαλλόμενα κράτη
 • Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφαλείας
 • Η εταιρεία
 • Το πλοίο
 • Η Λιμενική Εγκατάσταση
 • Υπεύθυνος Ασφαλείας Πλοίου (ΥΑΠ)
 • Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)
 • Προσωπικό ασφαλείας του πλοίου και του λιμένα με καθήκοντα ασφαλείας
 • Λοιπό προσωπικό
  4.Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

 • Βασικά εργαλεία Αξιολόγησης της ασφάλειας
 • Επιθεωρήσεις ασφαλείας
 • Προετοιμασία και διατήρηση ενός ΣΑΛΕ
 • Βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να περιέχονται σε ένα ΣΑΛΕ
 • Διαδικασίες Ασφαλείας στα 3 επίπεδα ασφαλείας
 • Εφαρμογή ΣΑΛΕ
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση γυμνασίων και ασκήσεων
 • Αναφορές ασφαλείας
 • Αναθεώρηση ΣΑΛΕ
 • 5.ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Δράσεις που απαιτούνται σε διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας
 • Διαχείριση φορτίου
 • Διαδικασίες διασφάλισης της ασφάλειας της Λ.Ε.
 • Γνωριμία με την Δήλωση Ασφαλείας (DoS)
 • Αναφορές ασφαλείας
 • Εκτέλεση διαδικασιών ασφαλείας
 • 6.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Γνωριμία με Εξοπλισμό & Συστήματα Ασφαλείας
 • Επιχειρησιακοί περιορισμοί

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

info
Εκπαίδευση

Διάρκεια Α΄ Επιπέδου

10 ώρες

*ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SECURITY (105 ΩΡΕΣ)

Εκπαίδευση

Διάρκεια Β΄ Επιπέδου

9 ώρες

*Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
**ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SECURITY (105 ΩΡΕΣ)

Αναβάθμιση

του εκπαιδευόμενου

με επιπλέον προσόντα

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις