Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων!

Μετά τη βασική άδεια Security: Eνίσχυση του προφίλ και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Eπαγγελματία της Ιδιωτικής Ασφάλειας..

Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η επέκταση των αρμοδιοτήτων των εταιρειών της Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security), σε όλο και περισσότερους τομείς φύλαξης (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις) και η ανάθεση επιπλέον καθηκόντων (π.χ. έλεγχος αλληλογραφίας, αντικειμένων, αποσκευών) αποτελούν συνεχώς εντονότερα φαινόμενα των ημερών μας και παράλληλα μεγάλες προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών φύλαξης.

Σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες, καθίσταται απαραίτητη η περαιτέρω εξειδίκευση του επαγγελματιών του χώρου, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα επιπλέον καθήκοντα που τους ανατίθενται.

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining είναι πιστοποιημένο Κέντρο σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιεί ειδικά σεμινάρια (Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων, Επόπτες/Αρχιφύλακες, X-Ray Screener) για την εξειδικευμένη επιμόρφωση όσων κατέχουν τη βασική άδεια Security.

Κάντε Early Subscribe και επωφεληθείτε με 10% έκπτωση!

Χαμηλές τιμές & αδιαπραγμάτευτη ποιότητα εκπαίδευσης, με επιπλέον όφελος

Τι θα μάθω στο Σεμινάριο Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων της EUROTraining;

Προσωπικό Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (σύμφωνα με το Model Course 3.24/2018 του International Maritime Organization)

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Να δώσει στο προσωπικό λιμενικών εγκαταστάσεων (Λ.Ε.) στο οποίο έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα ασφαλείας, την απαραίτητη γνώση έτσι ώστε, σε συνδυασμό με το Σχέδιο Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) αλλά τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και άλλων σχετικών διατάξεων, να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προσωπικό ασφαλείας που επιθυμεί να ασχοληθεί με την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας, προσωπικό ΙΕΠΥΑ στις οποίες έχει ανατεθεί ή πρόκειται να ανατεθεί η φύλαξη λιμενικής εγκατάστασης ή απλώς να καλύψει τις απαιτήσεις για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς φύλαξης Λ.Ε., Υπευθύνους Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή και να καλύψουν την απαίτηση του Κώδικα ISPS για επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, προσωπικό και μέλη της Διοίκησης Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προσωπικό του Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και σε Στελέχη ΙΕΠΥΑ που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

«Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ)» (σύμφωνα με το Model Course 3.21 του International Maritime Organization)
***Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την γνώση που απαιτείται σε προσωπικό λιμενικών εγκαταστάσεων (Λ.Ε.) στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ) και ειδικότερα καθήκοντα και υπευθυνότητες σχετικά με την ασφάλεια Λ.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η εκπόνηση μιας Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) η ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και τα καθήκοντά του αυτά να εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και άλλων σχετικών διατάξεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη ασφαλείας που επιθυμούν να ασχοληθούν με την ασφάλεια της ναυτιλιακής βιομηχανίας, Υπευθύνους Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή και να καλύψουν την απαίτηση του Κώδικα ISPS για αρχική ή επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση, προσωπικό και μέλη της Διοίκησης Δημόσιων ή Ιδιωτικών φορέων Διαχείρισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων, προσωπικό του Α/Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και σε Στελέχη ΙΕΠΥΑ που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων.
Κατά την εκπαίδευση θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα καθήκοντα και τις ευθύνες του ΥΑΛΕ και θα παρουσιαστεί ο υποδειγματικός τρόπος σχεδίασης και διεξαγωγής ενός γυμνασίου.

Εισηγητής: Σταματόπουλος Δημήτρης
Expert στην ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων, με πολυετή συμμετοχή στις διαδικασίες εφαρμογής του Κώδικα ISPS. Έχει εμπλακεί στην σύνταξη πλήθους μελετών Αξιολόγησης Ασφαλείας αλλά και Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων ως Project Manager Αναγνωρισμένου Οργανισμού Ασφαλείας. Είναι εν αποστρατεία Αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός δομικών έργων, πιστοποιημένος επιθεωρητής συστημάτων ποιότητας αλλά και πιστοποιημένος Risk και Project Manager. Παρακολουθεί τα γενικότερα θέματα ασφαλείας τα τελευταία 30 χρόνια και αρθρογραφεί στον ειδικό τύπο.

Πρόγραμμα

Οι έμπειροι εισηγητές του σεμιναρίου προσφέρουν γνώσεις που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος της ειδικότητας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 • 1.1 Επισκόπηση εκπαιδευτικού προγράμματος
 • 1.2 Εκπαιδευτικοί Στόχοι
 • 1.3 Κίνδυνοι & απειλές για την ναυτιλιακή βιομηχανία σήμερα
 • 1.4 Συνθήκες και Λειτουργία πλοίων & λιμένων
 • 2.Πολιτική Ασφάλειας στην ναυσιπλοΐα
 • 2.1 Γνωριμία με Διεθνείς κώδικες και συστάσεις
 • 2.2 Γνωριμία με σχετική εθνική νομοθεσία & εγκύκλιοι
 • 2.3 Ορισμοί
 • 2.4 Χειρισμός ευαίσθητων πληροφοριών  σχετικών με την ασφάλεια & επικοινωνία
 • 3.Υπευθυνότητες σχετικά με την Ασφάλεια
 • 3.1 Συμβαλλόμενα κράτη
 • 3.2 Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφαλείας
 • 3.3 Η εταιρεία
 • 3.4 Το πλοίο
 • 3.5 Η λιμενική Εεγκατάσταση
 • 3.6 Υπεύθυνος Ασφαλείας Πλοίου (ΥΑΠ)
 • 3.7 Υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ)
 • 3.8 Προσωπικό ασφαλείας του πλοίου και του λιμένα με καθήκοντα ασφαλείας
 • 3.9 Λοιπό προσωπικό
 • 4.ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΑΛΕ)
 • 4.1 Βασικά εργαλεία Αξιολόγησης της ασφάλειας
 • 4.2 Επιθεωρήσεις ασφαλείας
 • 4.3 Προετοιμασία και διατήρηση ενός ΣΑΛΕ
 • 4.4 Βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να περιέχονται σε ένα ΣΑΛΕ
 • 4.5 Διαδικασίες Ασφαλείας στα 3 επίπεδα ασφαλείας
 • 4.6 Εφαρμογή ΣΑΛΕ
 • 4.7 Σχεδιασμός και υλοποίηση γυμνασίων και ασκήσεων
 • 4.8 Αναφορές ασφαλείας
 • 4.9 Αναθέωρηση ΣΑΛΕ
 • 5.ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • 5.1 Δράσεις που απαιτούνται σε διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας
 • 5.2 Διαχείριση φορτίου
 • 5.3 Διαδικασίες διασφάλισης της ασφάλειας της Λ.Ε.
 • 5.4 Γνωριμία με την Δήλωση Αφσλείας (DoS)
 • 5.5 Αναφορές ασφαλείας
 • 5.6 Εκτέλεση διαδικασιών ασφαλείας
 • 6.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • 6.1 Γνωριμία με Εξοπλισμό & Συστήματα Ασφαλείας
 • 6.2 Επιχειρησιακοί περιορισμοί

Τι θα λάβω στο τέλος των σεμιναρίων;

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EUROTraining.

info
Εκπαίδευση

Προσωπικό Ασφαλείας 10 ώρες

Έναρξη: Οκτώβριος 2023

Εκπαίδευση

Υπεύθυνος Ασφαλείας 19 ώρες

**Απαραίτητο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έναρξη: Οκτώβριος 2023

Αναβάθμιση

του εκπαιδευόμενου

με επιπλέον προσόντα

Κόστος συμμετοχής

Χαμηλές τιμές

που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

Image Gallery Εργαστηρίων
Photos

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Συμπεριλαμβάνονται η χρήση υλικοτεχνικού εξοπλισμού (σκεύη και συσκευές), καθώς και μεγάλη ποικιλία αναλώσιμου εργαστηριακού εξοπλισμού (πρώτες ύλες απαραίτητες για την πραγματοποίηση των μαθημάτων).

Έναρξη Σεμιναρίων όλο τον χρόνο

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Ολιγομελή Τμήματα

Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή ώστε να επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Πιστοποιημένη Παρακολούθηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  EUROTraining.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης.

Χαμηλά Δίδακτρα

Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Γιατί στη euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.

Newsfeed

Latest