Την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024 στις 16:30, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιήσει την ημερίδα με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Πώς συμβάλει στην εξέλιξη της κοινωνίας»

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, εστιάζοντας στον αντίκτυπό του στην εξ αποστάσεως εργασία και στον ψηφιακό γραμματισμό σε διάφορες δημογραφικές ομάδες.

Συντονίζει:

-Δρ. Συμεών Νικολιδάκης, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Συζητούν:

-Δρ. Ευαγγελία Καλεράντε, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Δ. Μακεδονίας

-Μαρίνα Δρίτσα, επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη παρακολούθηση της ημερίδας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Εγγραφές: https://forms.gle/KpXdokEoYg4nzH6L7