Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining παρουσιάζει την εργαλειοθήκη και το σχετιζόμενο εγχειρίδιο για εκπαιδευτές, που αναπτύχθηκαν και απευθύνονται σε επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου:

PATHWAYS – Upskilling by creating individualized learning pathways – 2020-1-ES01-KA204-082734″.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της εργαλειοθήκης εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του εγχειριδίου εκπαιδευτών εδώ.