Η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων από πιθανούς κινδύνους δεν είναι κάτι αυτονόητο, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πιθανότητες που μπορούν να τους θέσουν σε κάποιο κίνδυνο. Η ασφάλεια, δυστυχώς, είναι ένα αγαθό, το οποίο πολύ συχνά παραβιάζεται και καταπατάται. Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα, η ανάγκη για την ασφάλεια προέκυψε από την αύξηση της εγκληματικότητας και την γενικότερης παραβατικής συμπεριφοράς. Επομένως, η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αποτελεί καθοριστικής σημασίας για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος, στο οποίο οι άνθρωποι, είτε βρίσκονται στο χώρο εργασίας τους, είτε βρίσκονται σε πιο οικείους χώρους, θα είναι ήρεμοι και θα μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με άνεση. 

Η σημασία, λοιπόν, της ασφάλειας και η διατήρηση αυτής είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για την ύπαρξη των υπηρεσιών ασφαλείας και της παροχής των υπηρεσιών ασφάλειας. Η παρουσία ενός άνθρωπος που εργάζεται ως Προσωπικό Ασφαλείας δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας στον χώρο, με αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτό ότι ο χώρος αυτός εποπτεύεται και προστατεύεται. 

Αρμοδιότητες ενός Security 

Η βασική αρμοδιότητα ενός ανθρώπου που εργάζεται ως Security είναι η επιτήρηση και η εποπτεία του χώρου, τον οποίο έχει αναλάβει να διαφυλάξει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να γίνει απολύτως κατανοητό και ξεκάθαρο, ότι η καταστολή και η καταδίωξη είναι αρμοδιότητες που μόνο η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να ασκήσει. Σε καμία περίπτωση, το Προσωπικό Ασφαλείας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμία από τις παραπάνω ενέργειες που αναφέρθηκαν. Οι Security είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του χώρου που εποπτεύουν και σε περίπτωση παραβίασης, οφείλουν να ενημερώσουν την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες. 

Χώροι εργασίας που μπορεί να εργαστεί ένας Security 

Οι χώροι στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η υπηρεσία ενός Security είναι αρκετοί και ποικίλουν. Ένας Security μπορεί να εργαστεί σε καταστήματα λιανικής πώλησης, σε κτίρια γραφείων, τραπεζών, ξενοδοχείων και νοσοκομείων. Παράλληλα, μπορεί να εργαστεί σε μουσεία και εκθεσιακά κέντρα. Γενικότερα, ανάλογα και στον χώρο που βρίσκεται ο Security φροντίζει για την προστασία των φυσικών προσώπων, των εμπορευμάτων, των εγκαταστάσεων και των έργων τέχνης, σε περίπτωση που παρέχει τις υπηρεσίες του σε κάποιο μουσείο ή εκθεσιακό κέντρο.  

Τα μέσα που αξιοποιεί ένας Security 

Πολλές φορές ένας Security καλείται να αξιοποιήσει διάφορα μέσα για την εκπλήρωση της υπηρεσίας του. Ένα από αυτά είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση των συστημάτων ασφαλείας μέσω κλειστού κυκλώματος καταγραφής εικόνας και ήχου. Ακόμη, παρακολουθεί τα συστήματα συναγερμού, ώστε να αντιδράσει άμεσα σε περίπτωση παραβίασης του χώρου που επιβλέπει.  

Αν και εσείς ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, τότε το σεμινάριο Security (Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας) του Εκπαιδευτικού Οργανισμού EUROTraining είναι για εσάς!  

Στο σεμινάριο θα σας δοθεί η δυνατότητα να εστιάσετε στις βασικές πτυχές του κλάδου, ώστε να μπορέσετε να εξελιχθείτε στον χώρο. 

Το σεμινάριο Security (Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας) είναι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει όλες τις αναγκαίες γνώσεις που χρειάζεται ένας Security, ενώ επίσης στοχεύει και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, ώστε να διαθέτει όλα τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια που χρειάζεται για να πετύχει στο απαιτητικό χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.  

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το σεμινάριο Security (Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας) εδώ.