Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ και συμμετέχει στο πρόγραμμα Voucher Τουρισμού 2015 ως πάροχος κατάρτισης.

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται σε κύκλους. Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο ανέρχεται σε 3.843 άτομα εκ των οποίων: 529 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 3.314 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής έληξε στις 30/07/2015.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

  • Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που ενισχύουν τον Τουρισμό συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 και 220 ώρες)
  • Υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Πιστοποίηση σε 7 τουλάχιστον ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης 2.248 έως 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

  • 1.100 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
  • 6.900 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως φορείς πρακτικής άσκησης εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά: ξενοδοχεία, συνεδριακός τουρισμός, εκθεσιακός τουρισμός, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων κ.α.

Σκοπός είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης

Πηγή πληροφόρησης:www.insete-training.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και ενεργοποίηση του Voucher, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:

Αθήνα: 210 33 06 086

Θεσσαλονίκη: 2310 50 84 10

Βόλο:  24210 91390