Το τμήμα υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων του εκπαιδευτικού οργανισμού της Eurotraining, σας προσκαλεί σε online παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2022, και απευθύνεται σε επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “PATHWAYS – Upskilling by creating individualized learning pathways – 2020-1-ES01-KA204-082734″, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Eramsus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση μίας εργαλειοθήκης που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές μέσω της αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους.

Για να παρακολουθήσετε την online ενημέρωση παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ: https://forms.gle/nRPT9cNL89WFfdzk9

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης μετά την εκδήλωση.