Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING στα πλαίσια του έργου “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC MED Program, προσφέρει δωρεάν επαγγελματική εξειδίκευση πάνω στην Μπλε και Πράσινη Οικονομία.

Έναρξη Τμημάτων: Φεβρουάριος 2023

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103306086

Email: [email protected]