Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING A.E μαζί με το “Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων” (Κ.Ε.Α.Ν.), καθώς και τη Μ.Κ.Ο. “CIVIS PLUS” στο πλαίσιο της Δράσης: «Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Πολιτών Τρίτων Χώρων Νομίμως Διαμενόντων στη Χώρα » υλοποιεί το έργο με τίτλο:

«Πρόγραμμα Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης και Παροχής Συμβουλευτικής σε Μητέρες Μετανάστριες»

Το έργο απευθύνεται σε μητέρες, υπήκοων τρίτων χωρών (δηλαδή δεν είναι πολίτες  χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και η διαμονή τους έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα) και  έρχεται να διευκολύνει της μητέρες μετανάστριες στις υπηρεσίες έκδοσης αδειών διαμονής, υγείας και ασφάλισης καθώς και τους φορείς εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα το έργο στοχεύει στο να διευκολύνει την παραπάνω ομάδα στόχου στην εξεύρεση εργασίας, στη συμμετοχή τους σε συλλογικές μορφές οργάνωσης και γενικότερα στην κοινωνία υποδοχής καθώς και στη δημιουργία του κατάλληλου χώρου με σκοπό την κοινωνικοποίηση τους και την γνωριμία με άλλες γυναίκες μετανάστριες. Τέλος το προτεινόμενο έργο έχει σαν σκοπό του την υποστήριξη και δημιουργία ενός μελλοντικού δικτύου γυναικών. Απώτερος στόχος του έργου είναι η ένταξη τους στην τοπική κοινωνία και η διευκόλυνση της καθημερινότητας τους.

Έτσι λοιπόν θα ιδρηθούν 8 κέντρα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Μεσσήνη, Ιωάννινα, Σέρρες.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

1. Πληροφόρηση αναφορικά με θέματα:

α) μεταναστευτικού καθεστώς και λοιπών νομικών ζητημάτων,

β) πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και ασφάλισης

γ) πρόσβασης σε φορείς εκπαίδευσης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας

δ) εξεύρεσης εργασίας

ε) αξίας της συμμετοχής τους σε συλλογικές μορφές οργάνωσης, καθώς και της πιο ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία υποδοχής

2. Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών των ωφελούμενων

3. Παροχή γευμάτων τόσο στις μητέρες όσο και στα παιδιά τους.

Διάρκεια κάθε κύκλου: 15 ώρες/ ανά εβδομάδα

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στα
τηλέφωνα μας:

210 3306086 Αθήνα
2310 508410 Θεσσαλονίκη
24210 91390 Βόλος