Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί μείζον ζήτημα για τα σύγχρονα κράτη, με διεθνείς φορείς και οργανώσεις να θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους το ζήτημα, παρουσιάζοντας διακηρύξεις, και υπογράφοντας συμφωνίες που επηρεάζουν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο . Η ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας της Ελλάδας, έχει φέρει στο προσκήνιο επαγγέλματα που σχετίζονται με την προστασία των αγαθών πολιτισμού.  Ένας φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ασχολείται με την προστασία μνημείων, αρχαιολογικών ευρημάτων, εκθέσεων, έργων τέχνης και μουσειακών εκθεμάτων.

Στις ενδεικτικές αρμοδιότητες της θέσης, μπορούμε να συμπεριλάβουμε:

 • την επιτήρηση των χώρων κατά τις ώρες λειτουργίας τους
 • την ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών
 • τη διατήρηση της τάξης με την αποφυγή ατυχημάτων που δύνανται να αποδειχθούν επιβλαβή για τον οργανισμό και τους επισκέπτες του
 • τον έλεγχο της ροής των επισκεπτών
 • τον προσανατολισμό των επισκεπτών
 • τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας αναφορικά με ζητήματα φωτισμού, θερμοκρασίας και υγρασίας
 • τη διατήρηση της ασφάλειας του κοινού αλλά και του χώρου, μέσω της διεξαγωγής ελέγχων.

Η Ελλάδα διαθέτει άφθονο πολιτιστικό πλούτο και πολυάριθμους πολιτιστικούς οργανισμούς που έχουν ανάγκη κάλυψης τέτοιων θέσεων εργασίας. Η ζήτηση μάλιστα στην ειδικότητα, υπερβαίνει τις υπόλοιπες θέσεις που προκηρύσσονται ετησίως στον τομέα του πολιτισμού, καθιστώντας το επάγγελμα του Φύλακα ένα από τα πιο πολυζητημένα με αυξημένα ποσοστά αποκατάστασης.

Στις επαγγελματικές προοπτικές της θέσης εντάσσονται, η απασχόληση σε :

 • Κρατικά και Ιδιωτικά Πολιτιστικά Ιδρύματα
 • Αρχαιολογικούς Χώρους
 • Γκαλερί Έργων Τέχνης
 • Πολιτιστικά Φεστιβάλ
 • Πινακοθήκες
 • Βιβλιοθήκες
 • Πλανητάρια και Αστεροσκοπεία

Στα πλεονεκτήματα , μπορούμε να αναγνωρίσουμε αφενός,  τη σταθερότητα που προσφέρεται , καθώς οι υπηρεσίες τους κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της προστασίας των εκθεμάτων. Και αφετέρου, την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο μέσω της εμπειρίας με το αντικείμενο, που μπορεί σε συνδυασμό με την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων να οδηγήσει στην ανάληψη πιο εξειδικευμένων θέσεων σε πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Τέλος, οι προοπτικές μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα δραστηριοποίησης του επαγγελματία και επηρεάζονται εμφανώς από το κοινωνικό-οικονομικό σκηνικό και τα τεχνολογικά επιτεύγματα.