Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην κεντρική Μακεδονία στη Θεσσαλία και στην Αττική