Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING σε συνεργασία με την ΜΚΟ FOUR ELEMENTS  και με το Επιμελητήριο Δράμας διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ δράσεις εκπαίδευσης μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) & πιστοποίησης.

Τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί και ενσωματωθεί στην εκπαίδευση είναι:
Ομάδα Τεχνικών Δεξιοτήτων

  1. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων
  2. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών αποβλήτων
  3. Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων
  4. Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών

Ομάδα Οριζόντιων Δεξιοτήτων

  1. Στέλεχος Λιανικής πώλησης
  2. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας
  3. Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  4. Διαχείριση τροφίμων και ορθών πρακτικών υγιεινής

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) και το κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια μίας ημέρας (από 2 έως 4 ώρες). Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν εντός του Ιανουαρίου.

Με το πέρας των σεμιναρίων οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν δωρεάν εξετάσεις Πιστοποίησης σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Βόλο.

Δικαίωμα συμμετοχής και παρακολούθησης των σεμιναρίων έχουν άντρες/ γυναίκες, άνεργοι/ εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών με κοινά ενδιαφέροντα και από όλη την Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες 2103306086.