Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο NE(W)AVE: reNEWAble e-VEt learning (https://newaveproject.eu/), που έχει ως στόχο τη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία και την Ισπανία δύο κύκλοι κινητικότητας/εκπαίδευσης διάρκειας δύο εβδομάδων ο καθένας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ή να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες πρακτικές τους δεξιότητες στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας ως πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.

Εάν είσαι..

  • σπουδαστής, τελειόφοιτος ή απόφοιτος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα υδραυλικού, ηλεκτρολόγου ή συναφούς κλάδου,
  • ηλικίας 18 έως 26 ετών,
  • με καλή γνώση Αγγλικών

και θέλεις να αποκτήσεις νέες γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενό σου, δουλεύοντας με συνομήλικους συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικοινώνησε μαζί μας στο [email protected] ή στο 210 3306086 (εσωτ. 215)!

*Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου (βάσει των περιορισμών που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε.)

* Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής