Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο “MoreThanAJob – Reinforcing Social and Solidarity Economy for the Unemployed, Uneducated and Refugees” το οποίο υλοποιείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά δύο συνεργάτες για να καλύψουν τις δύο (2) θέσεις Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην υλοποίηση των δράσεων του «Πακέτου Εργασίας 3: Κοινωνικά Σχήματα και Χρηματοδότηση»  (WP3: Social Schemes and Sub-grants).

Ειδικότερα, οι Εμπειρογνώμονες θα υποστηρίξουν τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό EUROTRAINING για την αξιολόγηση προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης για την χορήγηση χρηματοδοτήσεων που θα πραγματοποιηθεί  κατά την υλοποίηση του Έργου. Η ανοιχτή πρόσκληση θα αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων συνεργασίας φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την Δημόσια Διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Ελληνικά είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Αγγλικά είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 10η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected], καθώς και να καλέσετε στο τηλέφωνο στο +30 210 3306086.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία νέα και για τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθείστε μας στο Facebook, το Τwitter, το LinkedIn και το YouTube.