Σάββατο 02-06-2018, 10:30
Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθεται αυτοδικαίως σε εφαρμογή την 25.05.2018 και δημιουργεί ένα σύνθετο πλέγμα προστασίας τόσο των δεδομένων όσο και των υποκειμένων των δεδομένων αυτών και η εφαρμογή του αποτελεί πλέον εξ ολοκλήρου ευθύνη του κάθε οργανισμού.

Το ΚΔΒΜ2 EUROTraining διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση στις βασικές αρχές και διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και την εξοικείωση με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που θέτει. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στο χώρο της EUROTraining, Βερανζέρου 1, Πλατεία Κάνιγγος, ενώ παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή μόνο κατόπιν δήλωσης συμμετοχής και πληρωμής του απαιτούμενου ποσού.

ΩΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
10:30 – 10:45 Προσέλευση – Εγγραφή
10:45 – 11:00 Έναρξη – Καλωσόρισμα
11:00 – 12:00 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές
12:30 – 13:30 Τεχνικά & οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ομιλητές:

  • Κωνσταντίνος Στασινόπουλος, ΝΟΜΙΚΟΣ DPO, certified DPO Executive ISO/IEC 17024, LLM Information Technology & Telecommunications Law, υποψήφιος Διδάκτωρ σε Data Protection Law
  • Γεώργιος Γέρμανος, Αξιωματικός της Ε.Α. με επαγγελματική εμπειρία πλέον των 10 ετών στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κυβερνοεγκλήματων, στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT Security)

Κόστος Παρακολούθησης: 30 €/ άτομο

Περισσότερες Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3306086, Email: Νίκη Κοζανιτά