Στόχο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MoreThanAJob αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τη δημόσια διοίκηση.

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του MoreThanAJob συντάσσεται σε εξαμηνιαία βάση και το Newsletter με τα νέα των εταίρων του προγράμματος. Στην πρώτη αυτή εκδοχή του, παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων και ενδεικτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες υλοποίησης.

Tο MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να διαβάσετε το πρώτο Newsletter του MoreThanAJob πατήστε εδώ.