Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MoreThanAJob στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τους φορείς και εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του MoreThanAJob συντάσσεται σε εξαμηνιαία βάση και το Newsletter με τα νέα των εταίρων του προγράμματος. Στην δεύτερη αυτή εκδοχή του, παρουσιάζονται οι δράσεις και τα νέα των εταίρων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  και στις επιπτώσεις του COVID-19. H πανδημία έχοντας επιπτώσεις σε όλες τις χώρες υλοποίησης, δημιούργησε μια σειρά προκλήσεων για τους εταίρους, οι οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για την εξεύρεση λύσεων που τελικά οδήγησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως το MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να διαβάσετε το δεύτερο Newsletter του MoreThanAJob πατήστε εδώ.