Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, συμμετέχει σε πλήθος δράσεων επικοινωνίας και προβολής του παραπάνω έργου.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING αναζητά προσφορές για την προμήθεια υπηρεσιών για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2). Aφορά τη παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρειτε ΕΔΩ

Το έργο MYSEA (“Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”) αποσκοπεί στην αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, των γυναικών και των ατόμων NEET (Not in Education, Employment, or Training) στις βιομηχανίες αγροδιατροφής και διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης εκπαίδευσης προσανατολισμένης σε αυτούς τους τομείς και της ενίσχυσης της τοπικής διακυβέρνησης και των συμμαχιών δεξιοτήτων μεταξύ οικονομικών φορέων και ιδρυμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (TVET) για την ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις ανάγκες του κλάδου. Το έργο αντιμετωπίζει την ανεργία των νέων μετατρέποντας τα σύνορα σε μια δυνατότητα για συνεργασία και ανάπτυξη, φέρνοντας μαζί 6 εταίρους για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και ευκαιριών. Στοχεύει στην αύξηση της ικανότητας των ιδρυμάτων TVET να υλοποιούν εθνικά προγράμματα απασχόλησης υπέρ της απασχόλησης των νέων και προβλέπει τη διαμόρφωση μιας πολιτικής εργασίας για τους νέους και μιας ατζέντας ανάπτυξης δεξιοτήτων ανά χώρα, με τη συμμετοχή τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και υπουργείων στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το προϋπολογισμό του έργου ανέρχεται σε 3,6 εκατομμύρια ευρώ, με συνεισφορά της ΕΕ 3,3 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδότηση 10%.

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.