Το σεμινάριο αυτό επικεντρώθηκε στην ανάλυση της λογικής, των στρατηγικών και των διαδικασιών ενσωμάτωσης της πρακτικής άσκησης σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου αποτέλεσε ένα μαγνητοσκοπημένο διαδικτυακό βίντεο (διαθέσιμο στην διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης DEMOS), στο οποίο η Δρ. Femke van Noorloos, μοιράστηκε τις εμπειρίες της πρακτικής άσκησης, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος “Διεθνής Σπουδές Ανάπτυξης” του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. 

Οι στόχοι του διαδικτυακού σεμιναρίου συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:  

– Τη συζήτηση σχετικά με το σκεπτικό, τις στρατηγικές και τις διαδικασίες ενσωμάτωσης ενός στοιχείου πρακτικής άσκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα DEMOS 

– Τον προβληματισμό σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της εφαρμογής ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης.  

– Την εκκίνηση συζήτησης σχετικά με το σχεδιασμό μιας αλληλένδετης ενότητας πρακτικής άσκησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα DEMOS για τα έξι πανεπιστήμια-εταίροι.