Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining έχοντας ως στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων καιευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1 έως 25 ατόμων) σας ενημερώνει για τα Επερχόμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 για το έτος 2015.

Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25;

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 είναι προγράμματα επιδότησης κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέχρι 25 ατόμων και υποβάλλονται από φορείς  εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων σε συνεργασία με πιστοποιημένα ΚΕΚ.

Ποιοι το δικαιούνται;

 •  Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 •  Επιστημονικοί Σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη απασχολούν 1-25 άτομα και
 •  Εργατικά Κέντρα και σωματεία

Στα προγράμματα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι:

 •  των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή δεν καλύπτονται από Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών
 •  το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0.45%

Ποια είναι τα οφέλη των δικαιούχων;

 •  Καθαρό κέρδος για τον φορέα 3€/ώρα/καταρτιζόμενο =3x40x25=3.000€
 •  Σε περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με φορέα εργαζομένων, ο φορέας δικαιούται αμοιβή 1,5€/ώρα/καταρτιζόμενο =1,5x40x25=1.500€
 •  Κατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού των μικρών επιχειρήσεων

KEK EUROTraining Α.Ε. Εθνικής Εμβέλειας

ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ

Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος (5ος όροφος)

τηλ: 210 3306086

e-mail: [email protected]

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Χ. Πίψου 9 (2ος όροφος)

τηλ: 2310 508411

e-mail: [email protected]

www.eurotraining.gr

Ποια είναι τα οφέλη των συμμετεχόντων εργαζομένων;

 •  Πρόγραμμα κατάρτισης 40 ωρών
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης
 •  Εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα κατάρτισης = 200€

Τι σας προσφέρει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining;

 •  10ετής και πλέον εμπειρία σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
 •  Ανεύρεση των υποψήφιων καταρτιζομένων και των επιχειρήσεων
 •  Αξιόπιστη υποβολή του προγράμματος
 •  Επικαιροποίηση καταρτιζομένων και επιχειρήσεων με την έγκριση του προγράμματος
 •  Διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και αποπληρωμής του προγράμματος
 •  Χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα
 •  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου συμμετεχόντων και εισηγητών

Τι πρέπει να κάνω ως φορέας, επιχείρηση ή εργαζόμενος για να εξασφαλίσω τη συμμετοχή μου;

 •  Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα, στα τηλέφωνα 210-3306086, 2310-508410, 24210-91390
 •  Επισκεφθείτε τα γραφεία μας, Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος στην Αθήνα, Χ. Πίψου 9, 2ος όροφος στη Θεσσαλονίκη και Στρ. Καλλέργη 26 στο Βόλο
 • Αποστείλτε μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

* Τα οικονομικά οφέλη υπολογίζονται βάση της αντίστοιχης πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για το έτος 2014.