Μοντέλο προετοιμασίας εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τους, σε ένα Πληροφοριακό Συνεργατικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

H εταιρία MAST υλοποιεί το έργο με τίτλο«Μοντέλο προετοιμασίας εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών τους, σε ένα Πληροφοριακό Συνεργατικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» στο πλαίσιο της δράσης«Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών για την καλύτερη προετοιμασία και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης (assessmenttools) στη διδασκαλία, και ειδικότερα σε ηλεκτρονικό περιβάλλον Συνεργατικής Μάθησης (Computer Supported Collaborative Learning Environments – CSCL).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να αποκτήσετε δωρεάν κωδικούς πρόσβασης και να δοκιμάσετε/αξιολογήστε το υλικό: Βερανζέρου 1 (6ος όροφος) – Αθήνα, 2103809847