Κατάρτιση Ανέργων σε Θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας (www.ygeia-pronoia.gr) υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που στοχεύουν στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη 1.200 ανέργων επαγγελματιών υγείας.

Η πράξη υλοποιείται με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training) σε μονάδες και υπηρεσίες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο).

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα σε άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος. Οι ειδικότητες είναι ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής,ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων  και ΤΕ Διοικ. Μονάδων Υγείας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής και κριτήρια μοριοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, μετά από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (www.voucher.gov.gr). Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, που είναι:

  1. Το έτος κτήσης του πτυχίου
  2. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)
  3. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (ατομικό οικονομικού έτους 2013)
  4. Ο βαθμός του πτυχίου

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr, των ενδιαφερομένων, είναι από 22 Ιουλίου 2014 (12:00) έως 28 Ιουλίου 2014 (24:00).

Το συνολικό ποσό της επιδότησης είναι 7.800€ και θα δοθεί σε δυο δόσεις.ως εξής:

  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής αξίας 1.560€ το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θερητικής κατάρτισης
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης συνολικής αξίας 6.240€ το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Σκοπός της Δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχωνσε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.